ARHIVA

Marko Srđević

Srbija

  • žiri

Marko Srđević je rođen u Beogradu 1977. god. Nižu i srednju muzičku školu je završio u Novom Sadu  u muzičkoj školi  “Isidor Bajić” na odseku za gitaru.  U tom periodu, najbitniji  deo  svog  obrazovanja  stekao je u klasama  eminentnih domaćih  pedagoga  Zorana Krajišnika (Akademija umetnosti u Novom Sadu)  i  Srđana Tošića (Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu). 

Godine 1997. dobija stipendiju i upisuje redovne studije gitare na Akademiji umetnosti u Bratislavi (Slovačka) u klasi profesora  Jozefa  Žapke ,  gde je sa najvišim ocenama  diplomirao i magistrirao 2002. godine.  Usavršavao se i  na  majstorskim  kursevima klasične gitare kod Fogaroši Bele  (Mađarska), Srđana Tošića (Srbija), Džona Djuarta (V. Britanija), Nikite Koškina (Rusija) i Dušana Bogdanovića (SAD).Tokom boravka  u Bratislavi obavljao je i pedagošku delatnost  u  Slovačkom centru za kulturu i umetnost i QSI-Međunarodnoj školi gde je predavao klasičnu gitaru studentima iz svih krajeva sveta.  Nakon magistrature  radio je   i  kao  asistent  profesora  Jozefa Žapke na katedri  za  gitaru na Akademiji umetnosti u Bratislavi.

Njegova  izvođačka  karijera  obeležena  je  brojnim  nastupima i koncertima na kojima je nastupao kao solista i kao kamerni muzičar. Od važnijih treba spomenuti koncerte u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Požarevcu, Smederevu (Srbija), Banjoj Luci (BIH), Vukovaru (Hrvatska), Đeru (Mađarska),  Brnu (Česka) i  u Bratislavi, Nitri i Košicama (Slovačka).  Svoj prvi CD snimio je 1997. godine.

Od 2004. godine Marko Srđević  je zaposlen kao profesor  gitare i rukovodilac je stručnog veća na odseku za trzačke instrumente u Muzičkoj školi u Subotici. Njegovi  učenici  su  višestruki  osvajači  prvih nagrada  na  svim  značajnijim  takmičenjima u zemlji, a neki od njih su svoje karijere nastavili u Evropi i SAD.

Učesnici