ARHIVA

Predavanja & Promocije

Namenjene su stručnoj, ali i ostaloj publici festivala koja će imati mogućnost da prisustvuje predavanjima eminentnih gostiju, koji će obrađivati različite teme i savremene svetske tokove vezane za gitaru.

Predavanja će se održati u sali br. 6 Kombank dvorane, 14.  marta 2019. godine.