ARHIVA

Takmičenje - solo gitara

TAKMIČENJE SOLO GITARA:

I kategorija: rođeni 2008. i mlađi

Subota, 16. mart, Muzička škola Stanković, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 do 5 minuta

II kategorija: rođeni 2006. i mlađi

Subota, 16. mart, Muzička škola Stanković, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 5 do 7 minuta      

III kategorija: rođeni 2004. i mlađi

I etapa: petak, 15. mart, Kombank dvorana, sala br. 6

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II etapa: subota, 16. mart, Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

IV kategorija: rođeni 2002. i mlađi

I etapa: petak, 15. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

II etapa: subota, 16. mart, Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta                                                                                                                             

V kategorija: rođeni 2000. i mlađi

I etapa: petak, 15. mart, Muzička škola Stanković, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

II etapa: subota, 16. mart, Dom vojske, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

VI kategorija: rođeni 1987. i mlađi

I etapa: petak, 15. mart, Dom vojske, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

II etapa: subota, 16. mart, Dom vojske, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta

 

NAGRADE SOLO GITARA:

I kategorija:

I          100 €, Profesionalno fotografisanje – Photo Book,

 Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         60 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        30 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VI        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VIII      Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II kategorija:

I          120 €, Profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         70 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        40 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VI        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VIII     Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III kategorija:

I           150€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         100€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        50€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV kategorija:

I           200€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket, besplatna kotizacija za festival «VOLOS GUITAR FESTIVAL 2019» i diploma

II         120€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        80€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V kategorija:

I           300€, Gitara, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         200€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        150€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,          

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VI kategorija:

I           2.000€, gitara, ručni rad PAVLOS GYPAS (Grčka) u vrednosti od 5.000 €, diploma,profesionalno fotografisanje – Photo Book,  Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket, koncerti na festivalima GUITAR ART FESTIVAL 2019 & BALATON GUITAR FESTIVAL 2020

II         800€, Accord Case, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        400€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

NAPOMENE:

*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata  kamerne muzike i I i II kategorije solo gitare, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala.

* cene učestvovanja na takmičenju:

Solo gitara:                                                 Gitara u kamernoj muzici:                  

I kategorija:    30 €                                    I kategorija:    40 € + 5€ po članu

II kategorija:  40 €                                    II kategorija:   60 € + 10€ po članu

III kategorija: 50 €                                   III kategorija:  80 € + 15€ po članu

IV kategorija: 60 €                                   IV kategorija:  A grupa: 50€ + 5€ po članu

V kategorija:   70 €                                                              B grupa: 70€ + 5€ po članu

VI kategorija: 80 €                                                               C grupa: 90€ + 5€ po članu        

                         

* takmičenje je javno.

* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti četiri različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) u III, IV, V i VI kategoriji, kao i jedan zajednički žiri za kategoriju Gitara u kamernoj muzici i za I i II kategoriju solo gitare, sastavljeni od predavača (učesnika festivala).

* odluke žirija su neopozive.

* redosled kandidata odrediće se izvlačenjem imena takmičara i biće objavljen 13. marta 2019. (16.30) u Kombank dvorani (kancelarija festivala).

* na kraju I etape, 15. marta u 20.00, u Kombank dvorani biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija I etape solo gitare.

* od 4 do 6 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije solo gitare prelazi u drugu etapu (finale).

* kandidati sve kompozicije izvode napamet osim kandidata u kategoriji Gitara u kamernoj muzici.

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja.

* kandidati solo kategorija gitare se takodje mogu prijaviti i za kategoriju gitara u kamernoj muzici.

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata/ dua/ ansambla.

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata/ dua/ ansambla.

* u slučaju da dva kandidata/ dua/ ansambla imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat/ duo/ ansambl.

* u kategoriji gitara u kamernoj muzici kandidatima je dozvoljeno slobodno formiranje sastava/ dua/ ansambla (instrumentalni, barokni, klasični, vokalni, nestandarni…).

* gitara (poklon graditelja), novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 17. marta 2019. u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u 19.00h.

* ocenjivanje žirija svih kategorija će biti transparentno i dostupno kandidatima na uvid i razgovor sa članovima žirija.

* festival zadržava pravo na sopstveni način ocenjivanja i kandidati su saglasni sa tim.