ARHIVA

Takmičenje - gitara u kamernoj muzici

TAKMIČMENJE GITARA U KAMERNOJ MUZICI:

 I kategorija: rođeni 2004. i mlađi

Subota, 16. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II kategorija: rođeni 2000. i mlađi

Subota, 16. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

III kategorija: rođeni 1994. i mlađi

Subota, 16. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 16 minuta

IV kategorija - orkestri (A,B & C):

Subota, 16. mart, Muzička škola Vučković

NAGRADE GITARA U KAMERNOJ MUZICI:

I kategorija

I           100€, Guitar Art poklon paket i diploma

II           70€, Guitar Art poklon paket i diploma

III          40€, Guitar Art poklon paket i diploma

II kategorija

I          130€, Guitar Art poklon paket i diploma

II          90€, Guitar Art poklon paket i diploma

III         60€, Guitar Art poklon paket i diploma

III kategorija

I           160€, Guitar Art poklon paket i diploma

II          120€, Guitar Art poklon paket i diploma

III         80€, Guitar Art poklon paket i diploma

IV kategorija (A,B & C)

Guitar Art poklon paket i diploma

 

NAPOMENE:

*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata  kamerne muzike i I i II kategorije solo gitare, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala.

* cene učestvovanja na takmičenju:

Solo gitara:                                                 Gitara u kamernoj muzici:                 

I kategorija:    30 €                                    I kategorija:    40 € + 5€ po članu

II kategorija:  40 €                                    II kategorija:   60 € + 10€ po članu

III kategorija: 50 €                                   III kategorija:  80 € + 15€ po članu

IV kategorija: 60 €                                   IV kategorija:  A grupa: 50€ + 5€ po članu

V kategorija:   70 €                                                              B grupa: 70€ + 5€ po članu

VI kategorija: 80 €                                                               C grupa: 90€ + 5€ po članu        

                         

* takmičenje je javno.

* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti četiri različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) u III, IV, V i VI kategoriji, kao i jedan zajednički žiri za kategoriju Gitara u kamernoj muzici i za I i II kategoriju solo gitare, sastavljeni od predavača (učesnika festivala).

* odluke žirija su neopozive.

* redosled kandidata odrediće se izvlačenjem imena takmičara i biće objavljen 13. marta 2019. (16.30) u Kombank dvorani (kancelarija festivala).

* na kraju I etape, 15. marta u 20.00, u Kombank dvorani biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija I etape solo gitare.

* od 4 do 6 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije solo gitare prelazi u drugu etapu (finale).

* kandidati sve kompozicije izvode napamet osim kandidata u kategoriji Gitara u kamernoj muzici.

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja.

* kandidati solo kategorija gitare se takodje mogu prijaviti i za kategoriju gitara u kamernoj muzici.

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata/ dua/ ansambla.

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata/ dua/ ansambla.

* u slučaju da dva kandidata/ dua/ ansambla imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat/ duo/ ansambl.

* u kategoriji gitara u kamernoj muzici kandidatima je dozvoljeno slobodno formiranje sastava/ dua/ ansambla (instrumentalni, barokni, klasični, vokalni, nestandarni…).

* gitara (poklon graditelja), novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 17. marta 2019. u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u 19.00h.

* ocenjivanje žirija svih kategorija će biti transparentno i dostupno kandidatima na uvid i razgovor sa članovima žirija.

* festival zadržava pravo na sopstveni način ocenjivanja i kandidati su saglasni sa tim.