ARHIVA

Pravila / Prijavljivanje

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 1. mart 2019.

2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

            1. čitko popunjen prijavni list

            2. dokaz o uplati I rate kotizacije (samo za korisnike majstorskih radionica)

            3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša

               (samo za takmičare)

            4. program (obe etape – samo za takmičare)

            5. dokaz – originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije       (samo za grupe od 4 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)

3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd, tel: +381 11 4016002), radnim danima u periodu 10.00 - 18.00 počev od 10. decembra 2018.

            b) poslati email-om na adresu: office@gaf.rs 

            c) poslati poštom na adresu:  

    UDRUŽENJE KLASIČNIH GITARISTA SRBIJE

    Bulevar kralja Aleksandra 530

    11 000 Beograd, Srbija

4. Kandidate koji email-om ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 4016002 ili +381 1407583.

5. Iznosi kotizacija su sledeći:

            a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 100€ (komplet karata za koncerte klasične gitare 13, 14, 15. marta od 18:00 i 17.marta od 20:30, 20% popusta na kupovinu karata za sve ostale koncerte festivala,  učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra, Guitar Visual Art, Belgrade Guitar Day, Guitar Art Midnight Café Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30€ do 80€, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 175€ (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za koncerte klasične gitare 13, 14, 15. marta od 18:00 i 17.marta od 20:30, 20% popusta na kupovinu karata za sve ostale koncerte festivala, učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra , Guitar Visual Art,  Belgrade Guitar Day, Guitar Art Midnight Café Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30€ do 80€ evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada; ukoliko kandidat želi još dva dodatna individualna časa dodatna kotizacija iznosi 50€ (25€ po času).

            c) kotizacija za KANDIDATE I i II KATEGORIJE TAKMIČENJA SOLO GITARA (u iznosu od 30€, odnosno 40€) i TAKMIČENJA GITARA U KAMERNOJ MUZICI (u iznosu od 40€, 60€ odnosno 80€ + članovi) predstavlja isključivo pravo nastupanja na takmičenju; ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 75€;

            d) kotizacija za GRUPE od 4 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:

            - srednje muzičke škole i akademije: 80€  po osobi

            - niže muzičke škole: 50€  po osobi

(komplet karata za koncerte klasične gitare 13, 14, 15. marta od 18:00 i 17.marta od 20:30, 20% popusta na kupovinu karata za sve ostale koncerte festivala, učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra,  Guitar Visual Art, Guitar Art Midnight Café Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija u Srbiji i zemljama sa prostora bivše Jugoslavije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3/5 individualna časa po već navedenim uslovima.

6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate (osim za kandidate I i II kategorije solo gitare i kamerne muzike)

I rata: iznosi 50€ po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne, aktivne, zaposlene kandidate i grupe.

* Kandidati iz Srbije I ratu treba da uplate u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj: 325-9500700027491-75

Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2019 (I rata)

Korisnik:Udruženje klasičnih gitarista Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 530, 11000 Beograd

Uplatnicu najkasnije poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 1. marta 2019.            

* Kandidate koji se nalaze van teritorije Srbije molimo da se putem mejla office@gaf.rs ili kontakt telefona +381 11 4016002 i +381 64 1407583 informišu o načinu plaćanja I i II rate (vezano za zemlju iz koje dolaze).

II ratu treba uplatiti gotovinski na info pultu Guitar Art Festivala u Kombank dvorani u Beogradu prvog dana festivala (12. mart 2019, 09.00-17.00):

pasivni učesnici: 50€

aktivni učesnici: 125€       

(+ eventualna doplata za takmičenje i 3/5 individualna časa).

>          za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 9. ili 10. marta  2019. u kancelariji Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd, ) 09.00-18.00.

>          ostali: 12. marta 2019. u u Kombank dvorani Beograda od 09.00-17.00.

* Kotizacija za kandidate I i II kategorije takmičenja solo gitare – iznos od 30, odnosno 40 € (+ eventualna doplata za 3 individualna časa u iznosu od 75€) i kandidate kamerne muzike uplaćuje se od 10. decembra 2018. godine, a najkasnije do 1. marta 2019. godine gotovinski u kancelariji Guitar Art Festivala na adresi Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd (od 12:00 – 20:00 h) ili na račun: 325-9500700027491-75

Svrha: Kotizacija za takmičenje solo gitara ili kamerne muzke (Guitar Art Festival 2019)

Korisnik:         Udruženje klasičnih gitarista Srbije,  

                       Bulevar kralja Aleksandra 530, 11000 Beograd

* Broj takmičara gitara u kamernoj muzici je ograničen:

 I kategorija – 12 dua / ansambla;

II kategorija – 10 dua / ansambla;

III kategorija – 6 dua / ansambla

7. Grupe od 4 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je ograničen.

Prijavljivanje počinje 10. decembra 2018. i svi prijavljeni kandidati sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena 3/5 individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.

U prijavi kandidat navodi imena 10 profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje 3/5 profesora za 3/5 individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

9. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

10. Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj individualnih karata, kompleta karata, kao i pasivnih kotizacija po različitim cenama koje obuhvataju sve koncerte i aktivnosti festivala.

11. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.                    

12. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su partnerski hoteli festivala u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 80 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski na broj: +381 11 4016002.

13. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 12. marta 2019. od 9 do 17 časova u Kombank dvorani Beograda.

14. Kontakt za sve sugestije i pitanja:

 tel/fax: +381 11 401 6002;

             +381 64 1407583.

 e-mail:   office@gaf.rs, web: www.gaf.rs

15. Festival zadržava prava na izmene.