ARHIVA

Jožef Eotvoš

Mađarska

  • majstorske radionice
  • žiri

Jožef Eotvoš (József Eötvös) je rođen rođen je 1962. godine u Pečuju. Studirao je gitaru i komponovanje na Muzičkom univerzitetu Franc List u Vajmaru.

Redovno održava koncerte u nekoliko zemalja sveta, od Mađarske do Japana. Njegovi aranžmani su muzičke zanimljivosti koje se na ovom instrumentu svira samo on u celom svijetu. Njegovi aranžmani Bahovih Goldberg varijacija kritičari smatraju aranžmanom stoleća. Njegove kompozicije napisane na gitari i drugim instrumentima takođe su objavljene.
Od 2002. je profesor na Muzičkoj akademiji Franc List u Budimpešti, a prvi je u Mađarskoj osnovao studiranje gitare na univerzitetskom nivou.

Godine 2002. i 2010. godine dobio je nagradu Artisjus za uvođenje i popularizaciju savremenih mađarskih kompozicija te je 2004. godine dobio je nargradu Franc List kao priznanje za svoj rad.

Njegova knjiga pod naslovom "Misli o muzici J. S. Baha i izvođenju dela za lutu" objavljena je 2006. godine na mađarskom, a na engleskom jeziku pod naslovom "Kako svirati Baha".

Upravnik je je Odseka za gudače na Listovoj muzičkoj akademiji od 2016. godine.

Video

Chopin: Prelude Op.28. No.4. - Jozsef Eotvos -guitar

J. S. Bach: Goldberg Variations - Aria & Var. 1 - Jozsef Eotvos, guitar

Učesnici