ARHIVA

Xhevdet Sahatxhija

Hrvatska

  • majstorske radionice
  • žiri

Dževdet Sahatdžija je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Darka Petrinjaka. Dugo godina je radio kao profesor gitare u Muzičkoj školi Pavla Markovca u Zagrebu. Predavač je na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu i vanredni profesor na  Fakultetu za umetnost u Prištini. Obrazovao je mnoge naraštaje mladih gitarista od kojih su mnogi osvojili vredne nagrade na međunarodnim i državnim takmičenjima a danas su priznati umetnici i muzički pedagozi.

Učestvovao  je na puno renomiranih festivala, kao: Anna Amalia u Vajmar, Guitar Art Festival-u u Beogradu, Enrico Mercatali u Goriziji, Mörska Sobota i Svirel u Sloveniji, Sarajevo Guitar Fest, Split Guitar Fest, Omiš Guitar Fest, Daleki akordi i Porečki tirando... Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatskog društva muzičkih plesnih pedagoga za 2004. godinu. U razdoblju od 2003. do 2009. godine bio je rukovodilac stručnih veća za učitelje gitare i mentor mladim nastavnicima. Predsednik je Hrvatske zadruge gitarskih pedagoga. U razdoblju od 2009. do 2014. godine bio je direktor je Muzičke škole u Novskoj. Uz redovan pedagoški rad vodio je Međunarodnu letnju gitarsku školu u Pučišćima i Milni na Braču, a poslednjih godina u Poreču. Umetnički je direktor Peja International Guitar Festival-a.

Član je mnogih žirija na međunarodnim, državnim i regionalnim takmičenjima. Uz pedagoški rad nastupa solo ili kao član raznih kamernih sastava na koncertima u zemlji i inostranstvu.

Učesnici