ARHIVA

Marija Alatič

Slovenija

  • žiri

Marija Alatič, diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i već za vreme studija počinje sa pedagoškim radom. Živi i radi u Sloveniji gde je  zaposlena u Osnovnoj muzičkoj školi ,,Risto Savin" u Žalcu. Srečko Lavbič, Jerko Novak i Ištvan Romer su bili njeni učitelji gitare. Posebnu pažnju posvećuje kamernom muziciranju i gitarskim orkestrima.

Idejni je tvorac  revije gitarskih orkestara i ansambala Slovenije. Zaslužna je za uvođenje gitarskog orkestra u Nastavni plan i program Zakona o muzičkom obrazovanju.

U periodu 2006 – 2010. potpredsedsednik je Društva slovenskih učitelja gitare( EGTA). Sa kamernim sastavima redovno učestvuje na  međunarodnim takmičenjima.

Sa grupom Gitarissimo i porodičnim trijom nastupala je u Sloveniji i inostranstvu.

Dobitnica je dve najviše nagrade opštine Žalec: Savinovog priznanja i Plakete za pedagoški i  životni rad na području kulture u Žalcu.

Učesnici