ARHIVA

Takmičenje - gitara u kamernoj muzici

GITARA U KAMERNOJ MUZICI:

Takmičenje gitara u kamernoj muzici obuhvatiće četiri kategorije podeljene po starosnim godinama takmičara.

Prve tri kategorije takmičenja obuhvataju gitaru sa drugim instrumentima, a četvrta kategorija -  revijalno takmičenje orkestara gitare. 

 I kategorija: rođeni 2002. i mlađi

Subota, 25. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II kategorija: rođeni 1998. i mlađi

Subota, 25. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

III kategorija: rođeni 1992. i mlađi

Subota, 25. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 16 minuta.

IV kategorija:

Subota, 25. mart, Muzička škola Vučković

A grupa: do 17 godina starosti

Dve ili vše kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta.

B grupa: do 22 godine starosti

Dve ili vše kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 14 minuta.

C grupa: bez ograničenja starosti

Dve ili vše kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 18 minuta.

NAGRADE

I kategorija

I           100€, Guitar Art poklon paket i diploma

II         70€, Guitar Art poklon paket i diploma

III        40€, Guitar Art poklon paket i diploma

II kategorija

I          130€, Guitar Art poklon paket i diploma

II         90€, Guitar Art poklon paket i diploma

III        60€, Guitar Art poklon paket i diploma

III kategorija

I           160€, Guitar Art poklon paket i diploma

II         120€, Guitar Art poklon paket i diploma

III        80€, Guitar Art poklon paket i diploma

IV kategorija

A         Guitar Art poklon paket i diploma

B         Guitar Art poklon paket i diploma

C         Guitar Art poklon paket i diploma

 

NAPOMENE:

* Kandidati kamerne muzike ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici festivala.

* cene učestvovanja na takmičenju:

I kategorija:    40 € +   5€ po članu

II kategorija:  60 € + 10€ po članu

III kategorija: 80 € + 15€ po članu

IV kategorija: A grupa: 50€ + 5€ po članu

                      B grupa: 70€ + 5€ po članu

                      C grupa: 90€ + 5€ po članu                    

* takmičenje je javno

* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti sveobuhvatni žiri sastavljeni od predavača (učesnika festivala).

* odluke žirija su neopozive

* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 20. marta 2017. (19.00) u Kolarčevoj zadužbini (pre koncerta Roberta Aussela, na sastanku učesnika i profesora)

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata / dua / ansambla

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata / dua / ansambla

* u slučaju da dva kandidata / duo / ansambl imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat / duo / ansambl

* u kategoriji gitara u kamernoj muzici kandidatima je dozvoljeno slobodno formiranje sastava dua / ansambla (instrumentalni, barokni, klasični, nestandardni, vokalni...)

* u IV kategoriji najmanji broj članova orkestra mora biti 12.

* za IV kategoriju orkestri određuju svoju grupu u kojoj će svirati ( A, B ili C) na osnovu proseka godina članova orkestra. Prosek se dobija sabiranjem godina i deljenjem brojem članova. Dirigent ne ulazi u računanje proseka godina članova.

* Proglašenje pobednika takmičenja i dodela nagrada održaće se  25. marta 2017. u Velikoj sali Doma omladine u 19.00h