ARHIVA

Predavanja & Promocije

Namenjene su stručnoj, ali i ostaloj publici festivala koja će imati mogućnost da prisustvuje predavanjima eminentnih gostiju, koji će obrađivati različite teme i savremene svetske tokove vezane za gitaru. Predavanja će se održati u prostorijama Narodne biblioteke Srbije 24. marta 2017. godine prema sledećem rasporedu:

  • 11.00 - 13.00 Thomas Offermann (promocija D'Addario proizvoda) i Panel diskusija na temu Gitarske integracije 
  • 13.30-14.45  Michael Stein (Savremene tendencije u ličnoj promociji, građenju karijere, kao i organizaciji gitarskih događaja)
  • 15.00-17.00  Carlos Salcedo (projekcija filma i predavanje na temu Život i rad Agustina Bariosa)