ARHIVA

Majstorske radionice

MAJSTORSKE RADIONICE predstavljaju individualnu nastavu uz pasivno praćenje i odvijaće se u prostorijama Kinoteke, privatne Srednje škole Dositej i u prostorijama Doma omladine u sklopu dnevnih aktivnosti u toku pre i popodneva, istovremeno u više učionica, za sve aktivne i pasivne učenike.

Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 300. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 100, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata. Prijavljivanje počinje 5. decembra 2016. i prvih 100 kandidata sa plaćenom rezervacijom (50e) će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze. U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

 1. Hong Tee

  Malezija
  Ukupan broj časova: 9

  POPUNJENO
 2. Julia Malischnig

  Austrija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 3. Stephen Mattingly

  Sjedinjene Američke Države
  Ukupan broj časova: 15

  POPUNJENO
 4. Roberto Aussel

  Argentina
  Ukupan broj časova: 15

  POPUNJENO
 5. Sanel Redžić

  Bosna & Hercegovina
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 1
 6. Srđan Bulat

  Hrvatska
  Ukupan broj časova: 5

  POPUNJENO
 7. Mak Grgić

  Slovenija
  Ukupan broj časova: 5

  POPUNJENO
 8. Nemanja Ostojić

  Srbija / SAD
  Ukupan broj časova: 5

  POPUNJENO
 9. Darko Bageski

  Makedonia
  Ukupan broj časova: 5

  POPUNJENO
 10. Radoš Malidžan

  Crna Gora
  Ukupan broj časova: 5

  POPUNJENO
 11. Costas Cotsiolis

  Grčka
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 12. Thomas Offermann

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 14

  POPUNJENO
 13. Xhevdet Sahatxhija

  Hrvatska
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 14. Vera Ogrizović

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 15. Srđan Tošić

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 16. Aleksandar Hadži-Dorđević

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 17. Darko Karajić

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 18. Vojislav Ivanović

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 19. Miloš Janjić

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 20. Hrvoje Ton

  Hrvatska
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 1