ARHIVA

Takmičenje - solo gitara

SOLO GITARA:

I kategorija: rođeni 2006. i mlađi

Subota, 25. mart, Dom omladine, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 do 5 minuta

II kategorija: rođeni 2004. i mlađi

Subota, 25. mart, Dom omladine, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 4 do 6 minuta                     

III kategorija: rođeni 2002. i mlađi

I etapa: četvrtak, 23. mart, Dom omladine, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II etapa: subota, 25. mart, Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

IV kategorija: rođeni 2000. i mlađi

I etapa: četvrtak, 23. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

II etapa: subota, 25. mart , Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta                                                                                                                                                    

V kategorija: rođeni 1998. i mlađi

I etapa: četvrtak, 23. mart, Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

II etapa: subota, 25. mart, Muzička škola Mokranjac

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

VI kategorija: rođeni 1985. i mlađi

I etapa: četvrtak, 23. mart, Muzička škola Mokranjac

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

II etapa: subota, 25. mart, Muzička škola Mokranjac

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta       

 

NAGRADE

I kategorija:

I 100 €, Profesionalno fotografisanje – Photo Book,

Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         60 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        30 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VI        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VIII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

II kategorija:

I 120 €, Profesionalno fotografisanje – Photo Book,

Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         70 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        40 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VI        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VIII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

III kategorija:

I           150€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         100€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        50€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

IV kategorija:

I           200€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket, besplatna kotizacija za festival «VOLOS GUITAR FESTIVAL 2017» i diploma

II         120€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        80€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

V kategorija:

I            300€, Gitara, ručni rad Andrei Oprisan, Rumunija, u vrednosti od 3.000 €, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         200€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        150€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,           

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

VI kategorija:

I           2.000€, gitara, specijalni ručni rad Zorana Kuvača, Bosna i Hercegovina, u vrednosti             5.000 €, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar Art           poklon paket, diploma i koncert na festivalu GUITAR ART FESTIVAL 2018

II         800€, Accord Case, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        400€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,

            Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

NAPOMENE:

*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata  I i II kategorije solo gitare, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala

* cene učestvovanja na takmičenju:

I kategorija:    30 €

II kategorija:  40 €

III kategorija: 50 €

IV kategorija: 60 €

V kategorija:   70 €

VI kategorija: 80 €

* takmičenje je javno

* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti četiri različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) u III, IV, V i VI kategoriji, kao i  I i II kategorija solo gitare sastavljeni od predavača (učesnika festivala)

* odluke žirija su neopozive

* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 20. marta 2017. (19.00) u Kolarčevoj zadužbini (pre koncerta Roberta Aussela, na sastanku učesnika i profesora)

* na kraju I etape, 23. marta u 19.00, u Domu omladine i Sava centru pre početka koncerta biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija I etape solo gitare

* od 3 do 5 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije solo gitare prelazi u drugu etapu (finale)

* kandidati sve kompozicije izvode napamet

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata

* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat

* prvonagrađeni učesnici svih kategorija takmičenja u skladu sa vremenskim ograničenjima imaće mogućnost nastupa na svečanoj dodeli nagrada 25. marta u velikoj sali Doma omladine od 19.00h

* gitare (pokloni graditelja), novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 25. marta 2017. u Velikoj sali Doma omladine u 19.00h