ARHIVA

SRĐAN TOŠIĆ

Srbija

  • majstorske radionice
  • žiri

Srđan Tošić (1961) je istaknuti srpki gitarista, sa bogatim koncertnim iskustvom započetim još 1985. godine. Održao je veliki broj koncerata kao solista na resitalima, u kamernim sastavima i sa orkestrima.

Njegov repertoar obuhvata veliki broj dela od renesansne do muzike XX veka. Dobitnik je nagrada na Jugoslovenskom takmičenju muzičkih umetnika, Međunarodnom takmičenju Muzičke omladine, kao i nagrade Andres Segovia, osvojene na kursu španske muzike pod pokroviteljsvom španske Vlade.


Učestvovao je na velikom broju festivala u zemlji i inostranstvu. Često drži majstorske radionice i učestvuje u radu žirija na mnogim takmičenjima. Iz njegove klase na FMU u Beogradu već je izašla nekolicina odličnih mladih umetnika koji su svojim uspesima na takmičenjima i koncertima, i u zemlji i u inostranstvu, skrenuli pažnju stručne javnosti na kvalitet tzv. beogradske škole gitare.

Predaje na Fakultetu muzičke umetnosti, kao i na beogradskoj Akademiji lepih umetnosti u Beogradu.

Učesnici