Takmičenje

Guitar Art Takmičenje steklo je reputaciju jednog od najpoznatijih i najzahtevnijih međunarodnih takmičenja za klasične gitariste. Takmičenje okuplja đake i studente širom sveta, koji se takmiče u 6 starosnih kategorija, u dve etape za solo gitaru i 3 starosne kategorije za gitaru u kamernoj muzici.

SOLO GITARA:

 

I kategorija: rođeni 2012. i mlađi

 

Subota, 13. maj, Škola Dositej

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 do 5 minuta

 

II kategorija: rođeni 2010. i mlađi

Subota, 13. maj, Škola Dositej

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 5 do 7 minuta 

    

III kategorija: rođeni 2008. i mlađi

I etapa: petak, 12. maj, Škola Dositej

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II etapa: subota, 13. maj, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

 

IV kategorija: rođeni 2006. i mlađi

I etapa: petak 12. maj, Škola Dositej

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

II etapa: subota, 13. maj, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta  

                                                                 

V kategorija: rođeni 2005. i mlađi

I etapa: petak, 12. maj, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

II etapa: subota, 13. maj, Narodno pozorište u Beogradu

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

 

VI kategorija: rođeni 1993. i mlađi

I etapa: petak, 12. maj, Narodno pozorište u Beogradu

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

II etapa: subota, 13. maj, Narodno pozorište u Beogradu

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta

 

GITARA U KAMERNOJ MUZICI:

I kategorija: rođeni 2008. i mlađi

Subota, 13. maj, Škola Dositej

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

 

II kategorija: rođeni 2004. i mlađi

Subota, 13. maj, Škola Dositej

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

 

III kategorija: rođeni 1998. i mlađi

Subota, 13. maj, Škola Dositej

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 16 minuta

 

NAGRADE

GITARA U KAMERNOJ MUZICI:

I kategorija

 1. 100€, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 70€, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 40€, Guitar Art poklon paket i diploma

 

II kategorija

 1. 130€, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 90€, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 60€, Guitar Art poklon paket i diploma

 

III kategorija

 1. 160€, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 120€, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 80€, Guitar Art poklon paket i diploma

 

 

 

 

SOLO GITARA:

I kategorija:

 1. 100 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 60 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 30 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 4. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 5. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 6. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 7. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 8. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

II kategorija:

 1. 120 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 70 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 40 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 4. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 5. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 6. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 7. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 8. Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

III kategorija:

 1. 150€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 100€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 50€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

IV kategorija:

 1. 200€, gitara (ručni rad Francisco Esteve, Španija u vrednosti od 2.500€), Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 120€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 80€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

V kategorija:

 1. 300€, gitara (ručni rad Huana Hernandeza, Španija u vrednosti od 3.600€), Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 2. 200€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 100€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

 

VI kategorija:

 1. 1000€, gitara (ručni rad Manuela Adalida, Španija koju daje Guitar Salon Belgrade u vrednosti od 5.000€), diploma, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket, koncert na GUITAR ART FESTIVAL, BEOGRAD 2024
 2. 500€, Accord Case, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 3. 300€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma.

NAPOMENE:
 
Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane kandidate.
Samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik Festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata kamerne muzike i I i II kategorije solo gitare, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala.
Cene učestvovanja na takmičenju:
- Solo gitara: I kategorija: 30 €; II kategorija: 40 €; III kategorija: 50 €; IV kategorija: 60 €; V kategorija: 70 €; VI kategorija: 80 €
- Gitara u kamernoj muzici: I kategorija: 40€ + 5€ po članu; II kategorija: 60€ + 10€ po članu; III category: 80€ + 15€ po članu;
 
Takmičenje je javno.
Tok takmičenja Solo gitare za sve kategorije će pratiti, i o nagradama odlučiti, tri različita žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale). Tok takmičenja Gitara u kamernoj muzici za sve kategorije će pratiti, i o nagradama odlučiti dva sveobuhvatna žirija.
Odluke žirija su neopozive.
 
Redosled kandidata odrediće se izvlačenjem imena takmičara i biće objavljen 11. maja 2023. (16:30) u Srednjoj školi Dositej (kancelarija Festivala), kao i na zvaničnom website-u i društvenim mrežama Festivala.
Na kraju I etape (III, IV, V i VI kategorije), 12. maja u 17.00, u Srednjoj školi Dositej (kancelarija Festivala), kao i na zvaničnom website-u i društvenim mrežama Festivala, biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija I etape solo gitare.
* 5 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije prelazi u drugu etapu (finale).
* Kandidati sve kompozicije izvode napamet.
* Kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja.
* Predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata.
* U slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata.
* U slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat.
* U kategoriji gitara u kamernoj muzici kandidatima je dozvoljeno slobodno formiranje sastava/ dua/ ansambla (instrumentalni, barokni, klasični, vokalni, nestandardni…).
Novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 13. maja 2023. godine na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u 18:00h.
Ocenjivanje žirija svih kategorija će biti transparentno i dostupno kandidatima na uvid kroz bodovne liste i razgovor sa članovima žirija
Festival zadržava pravo na izmene i sopstveni način ocenjivanja sa kojim su kandidati saglasni.