Majstorske radionice

MAJSTORSKE RADIONICE predstavljaju individualnu nastavu uz pasivno praćenje i odvijaće se u prostorijama Kinoteke, privatne Srednje škole Dositej u sklopu dnevnih aktivnosti u toku pre i popodneva, istovremeno u više učionica, za sve aktivne i pasivne učenike.

Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 300. Svaki kandidat može da izabere miniumum 3 i maksimum 6 časova u trajanju od po 40 minuta. Prijavljivanje počinje 1. februara. U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

 1. COSTAS COTSIOLIS

  Grčka
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 12
 2. ZORAN DUKIĆ

  Hrvatska
  Ukupan broj časova: 24

  POPUNJENO
 3. THOMAS OFFERMANN

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 5
 4. ROSSEN BALKANSKI

  Bugarska
  Ukupan broj časova: 12

  Broj slobodnih časova: 12
 5. ALEXANDER SWETE

  Austrija
  Ukupan broj časova: 15

  POPUNJENO
 6. VOJIN KOCIĆ

  Srbija / Švajcarska
  Ukupan broj časova: 15

  POPUNJENO
 7. JOHAN SMIT

  Švajcarska
  Ukupan broj časova: 12

  Broj slobodnih časova: 3
 8. CARLOTA DALIA

  Italy
  Ukupan broj časova: 12

  Broj slobodnih časova: 7
 9. SRĐAN TOŠIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 13
 10. VERA OGRIZOVIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 10
 11. ALEKSANDAR HADŽI–ĐORĐEVIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 6
 12. KAROL SAMUELČÍK

  Slovačka
  Ukupan broj časova: 15

  Broj slobodnih časova: 11
 13. ZORAN KRAJIŠNIK

  Srbija
  Ukupan broj časova: 15

  Broj slobodnih časova: 15
 14. DARKO KARAJIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 15
 15. DESPINA ARVANITIDIS

  Grčka
  Ukupan broj časova: 6

  Broj slobodnih časova: 6
 16. CHRISTOS VERNARDOS

  Grčka
  Ukupan broj časova: 6

  Broj slobodnih časova: 6