Pravila

PRIJAVLJIVANJE, PRAVILA

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 25. april 2023.

2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

 1. čitko popunjen prijavni list
 2. dokaz o uplati I rate kotizacije (samo za korisnike majstorskih radionica)
 3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša (samo za takmičare)
 4. program (obe etape – samo za takmičare)
 5. dokaz – originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 4 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)

3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

 1. doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd,

tel: +381 11 4016002), radnim danima u periodu 10.00 - 18.00 počev od 1. februara 2023.

 1. poslati email-om na adresu: office@gaf.rs 

4. Kandidate koji email-om pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 4016002 ili +381 64 1407583.

5. Iznosi kotizacija su sledeći:

 1. kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120€ (komplet karata za sve koncerte na Festivalu, pasivno praćenje majstorskih radionica i promocija); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 40€ do 80€, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;
 2. kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 240€ (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte na Festivalu, pasivno praćenje majstorskih radionica i promocija); ukoliko kandidat želi da se takmiči, dodatna kotizacija iznosi od 40€ do 80€ evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada; ukoliko kandidat želi još dodatnih individualnih časova (maksimalno do 6 ukupno), dodatna kotizacija iznosi 40€ po času;
 3. kotizacija za GRUPE od 4 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:

niže i srednje muzičke škole, akademije i zaposleni profesori gitare: 100€ po osobi (komplet karata za sve koncerte na Festivalu, pasivno praćenje majstorskih radionica i promocija) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija u Srbiji i zemljama sa prostora bivše Jugoslavije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3-6 individualnih časova po već navedenim uslovima.

 1. Kotizacija za KANDIDATE I KATEGORIJE TAKMIČENJA SOLO GITARA (u iznosu od 40€) predstavlja isključivo pravo nastupanja na takmičenju; ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 120€;

6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate:

 • Za pasivne i zaposlene kandidate, kao i grupe prva rata iznosi 60€ po kandidatu i predstavlja rezervaciju pasivnog učešća.
 • Za aktivne kandidate prva rata je u iznosu ukupne cene majstorskih radionica (cena jednog časa je 40€).

* Kandidati iz Srbije I ratu treba da uplate u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj: 325-9500700046917-94

Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2023 (I rata)

Korisnik: GITAR ART UDRUŽENJE, Bulevar kralja Aleksandra 530, Beograd

Uplatnicu najkasnije poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 25. aprila 2023.

* Kandidate koji se nalaze van teritorije Srbije molimo da se putem mejla office@gaf.rs ili kontakt telefona +381 11 4016002 i +381 64 1407583 informišu o načinu plaćanja I i II rate (vezano za zemlju iz koje dolaze), kao i trenutnim pravilima u vezi sa ulaskom i izlaskom iz Srbije, zbog pandemije Covid19.

 • II ratu treba uplatiti gotovinski na info pultu Guitar Art Festivala MTS Dvorani u Beogradu prvog dana festivala (10. maj 2023, 09.00–17.00)

pasivni učesnici: 60€ i aktivni učesnici: 120€

(+ eventualna doplata za takmičenje i 3-6 individualnih časova)

- za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 7. maja 2023. u kancelariji Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd) 09.00-18.00

- ostali: 10. maja 2023. u MTS Dvorani, 09.00-17.00.

7. Grupe od 4 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je ograničen na 250, a broj prijavljenih kandidata na 60.

9. Prijavljivanje počinje 1. februara 2023. godine i svi prijavljeni kandidati sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena 3-6 individualnih časova, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.

U prijavi kandidat navodi imena 8 profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje 3-6 profesora za 3-6 individualnih časova i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

10. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

11. Za roditelje i goste Festivala biće dostupan ograničen broj individualnih karata, kompleta karata, kao i pasivnih kotizacija po različitim cenama koje obuhvataju sve koncerte i aktivnosti Festivala.

12. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.

13. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su partnerski hoteli Festivala u Beogradu (noćenje s doručkom od 30 do 80 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski na broj: +381 11 4016002.

14. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa Festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 10. maja 2023. od 9 do 17 časova u MTS Dvorani (kancelarija Festivala).

15. Kontakt za sve sugestije i pitanja:

 tel: +381 11 401 6002, +381 64 1407583,

e-mail: office@gaf.rs

web: www.gaf.rs

16. Festival zadržava prava na izmene.