Prijavni List

Ime
Prezime
Datum rođenja
Kućna adresa
Grad
Država
E-mail
Tel
Muzička škola / Akademija
Razred / Godina
u klasi profesora

Prijavljujem se

za PASIVNOG UČESNIKA Da Ne
za AKTIVNOG UČESNIKA Da Ne
kao ONLINE KANDIDAT Da Ne
kao ČLAN GRUPE Da Ne
za TAKMIČENJE:
Solo gitara: Da Ne
  KATEGORIJA
Kamerna gitara: Da Ne
  KATEGORIJA
           
za za individualne časove u trajanju od po 40 minuta (min. 3, max. 6):
(izabrati 8 profesora)
Da
 
           
za SMEŠTAJ Da Ne

Potvrđujem da sam saglasan sa pravilnikom festivala