AUTORSKO VEČE
VLASTIMIRA TRAJKOVIĆA

KOLARČEVA ZADUŽBINA / 12. FEBRUAR 2011. / 20:00

VLASTIMIR TRAJKOVIĆ jedan je od najznačajnijih srpskih kompozitora. Potiče iz porodice koja je pre njega dala već dve generacije profesionalnih muzičara. Profesor je kompozicije i orkestracije na beogradskom Fakultetu muzičke umetnosti i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Njegov opus obuhvata kamernu, orkestarsku i vokalnu muziku, kao i dela za klavir solo, orgulje i kompozicije za gitaru. Muziku Vlastimira Trajkovića izvode u zemlji i inostranstvu vodeći izvođači-srpski kao i oni koji potiču iz drugih zemalja.

Za mene je susret sa Vlastimirom Trajkovićem otkriće neuporedivog talenta“ pisao je A l e k s a n d a r  T a n s m a n, „....talenta snažne individualnosti, koji objedinjuje moćnu vitalnost i veoma ubedljivu poeziju......Njegovo delo je divljenja dostojna (a danas retka) sinteza intuitivne invencije i kontrolisane stvaralačke inteligencije-sinteze u kojoj nema proizvoljnosti....“ (O Vlastimiru Trajkoviću, na francuskom jeziku, Éd­i­tions Max Eschig, Pariz, 1979)

U istoj publikaciji O l i v i j e  M e s i j a n  piše: „Vlastimir Trajković je jugoslovenski kompozitor velikog talenta. To je umetnik poetske imaginacije, ....koji vlada izvrsnom orkestracijskom tehnikom.... Njegov Duo, za klavir i orkestar, veoma snažnog, moćnog pisma....jeste svakako delo izuzetne lepote.....“

WITH

Vera Ogrizović (gitara)
Miloš Janjić (gitara)
Zoran Anić (gitara)
Andras Csaki (gitara)
Camerata Serbica (gudački orkestar)
Bojan Suđić (dirigent)

PROGRAM

Deset preludija za gitaru, Op.10

I Moderato
II Vivo con impeto
III Andante ben tenere e senza rigore
IV Vivo ben ritmico
V Adagio molto grave
VI Allegretto piacevole
VII Con brio
VII Liberam ente e quasi
improvvisando
IX Andante semplice
X Affettuoso non mosso
Zoran Anić, Miloš Janjić

Balada za solo gitaru Op.13

Canto ridato, za gitaru Op. 30

Specijalna porudžbina Jugokoncerta za ovogodišnji koncertni program
na kojoj se Guitar Art festival posebno zahvaljuje
András Csàki

Arion, le nuove musiche per chitarra ed archi, op. 8
Vera Ogrizović, guitar
Camerata Serbica & Bojan Suđić
conductor