Johan Palier

Johan Palier studirao je gitaru na Univerzitetu u Gracu gde trenutno radi kao asistent. Takođe je i profesor gitare na Konzervatorijumu J. J. Fux u Gracu.

Mnogi njegovi učenici su veoma uspešni na međunarodnim takmičenjima gitare. Bio je član grupe Opus (Live is life). Objavio je šest CD-a za solo gitaru i kamernu muziku. Palier je organizator Međunarodnog festivala gitare u Sekau, u Austriji. Održao je koncerte u mnogim evropskim državama, kao i u Aziji i Centralnoj Americi.