Darko Karajić

KOLARČEVA ZADUŽBINA / 13. FEBRUAR 2011. / 20:00

Darko Karajić je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Ištvana Remera, a postdiplomske studije je završio na FMU u Beogradu na temu Muzika za lautu J. S. Baha u obradi za gitaru.

Kao član ansambala Musica Antiqua, Ars Nova, Renesans i studija za ranu muziku, nastupao je u svim značajnijim koncertnim dvoranama i festivalima Jugoslavije i Evrope, a kao član grupe Balkanika  imao je koncerte širom sveta. U saradnji sa FMU i Jugoslovenskom asocijacijom klasičnih gitarista 2004. po prvi put organizuje Dane laute u Beogradu. Pokretač je nastave laute na odseku za ranu muziku u nižoj i srednjoj muzičkoj školi, a na FMU predaje notaciju i interpretaciju rane muzike.

PROGRAM

Vihuela
Luys de Narvàez:
Diferenciassobre “Guàrdamelasvacas”
Anonyme: Espanoleta
Alonso Mudarra:
Fantasiaquecontrahaze la harpa en la manera de Luduvico

Barokna gitara
Robert de Visée:
Suite 11 en simineur
(Prélude, Allemande, Sarabande, Gigue)

Romantična gitara
Fernando Sor:
Intrroductionet variations sur “la flute enchantée” de Mozart

Klaisična gitara
Heitor Villa-Lobos:
Cinq Préludes