BLOK gallery

Jurija Gagarina 221   
Radno vreme: 11-13 / 17-21h
tel.+381(0)11 21  51 675
blokgalery@novibeograd.rs    

Galerija  PROGRES

Zmaj Jovina 8-10  /Knez-Mihajlova 27
Radno vreme: 10-21h
tel.+381(0)11 32 82535 /21 82 626 / 263 298
galerija@progres.rs  

Guitar Visual Art

(27.01 – 17.02.2011, Blok gallery & Galerija Progres)
Grupa eminentnih autora vizuelne umetnosti koji se pored svoje osnovne delatnosti bave i muzikom ili su njome snažno inspirisani predstaviće izložbu Boje zvuka.

BOJE ZVUKA
(27.01 – 10.02.2011, Blok gallery)

27.01.2011, 19:00 – Otvaranje izložbe
28.01.2011, 19:00 – Koncert nagrađivanih gitarista na Guitar Art Festivalu:
Vojin Kocić, Uroš Marković i Marija Grujić (Velika sala)

BOJE ZVUKA
(04.02 – 17.02.2011, Galerija Progres)

04.02.2011, 20:00 – Otvaranje izložbe 
04.02.2011, 20:00 – Koncert umetnika vizuelne umetnosti:
Aleksandar Cvetković, Marin Milutinović, Vlastimir Nikolić . . . .

Guitar Art Festival - Visual Guitar Art Festival - Visual Guitar Art Festival - Visual Guitar Art Festival - Visual Guitar Art Festival - Visual

Boje zvuka

Izložba likovnog stvaralaštva koja prati GUITAR ART festival, logičan je ishod mudre zamisli idejnog tvorca Branislava S. Markovića, slikara i graditelja gitara, da od 2006. godine okuplja i prezentuje likovne stvaraoce koji u svojim opusima neguju sadržaje inspirisane muzikom, a koji i sami sviraju poneki instrument ili su veliki poznavaoci muzike. Poduhvat likovnih umetnika je da pokažu različitosti i sličnosti između vizuelnog i zvučnog.

Postoje različite teorije i estetičke rasprave koje govore o preplitanju i obostranoj inspiraciji u oba medija. Mnogi kompozitori su stvarali pobuđeni vizuelnim doživljajem, kao što su i likovni umetnici stvarali dela inspirisani muzikom.

Likovna i muzička umetnost imaju mnoštvo istih pojmova – ritam, dinamika, boja, ton, oblik, forma, gradacija... –  koji govore o suštinskoj povezanosti svih umetnosti, misaonoj i metodološkoj, iako su doživljena različitim čulima.

Boje zvuka: na ovoj izložbi GUITAR VISUAL ART likovni umetnici prezentuju svoja dela različitih poetika, individualnim multimedijalnim izrazom, u težnji da se upotpuni magijski doživljaj zvuka gitare i da se ova svečanost muzike obogati još jednim vizuelnim, ali i drugim događajima.

mr Stojanka Đorđić Nikolić, slikar

 

BLOK gallery

Jurija Gagarina 221   
Radno vreme: 11-13 / 17-21h
tel.+381(0)11 21  51 675
blokgalery@novibeograd.rs    

Galerija  PROGRES

Zmaj Jovina 8-10  /Knez-Mihajlova 27
Radno vreme: 10-21h
tel.+381(0)11 32 82535 /21 82 626 / 263 298
galerija@progres.rs