Takmičenje - POBEDNICI

I KATEGORIJA

I

Valentina Krempatić

II

Mihajlo Avramović

III

Sara Gligorić

III KATEGORIJA

I

Sergiu Hudrea

II

Karlo Grbac

III

Anastasija Mileska

V KATEGORIJA

I

Igor Sirotinskiy

II

Aleksa Tarabanović

III

Mihajlo Đorđević

   

II KATEGORIJA

I

Alecu-Vicentiu Ciapi

II

Silvio Bilić

III

Vanja Štulić

IV KATEGORIJA

I

Andrija Lazarević

II

Uroš Marković

III

Liora Šijački

VI KATEGORIJA

I

Marko Topcii

II

Francisco Morais Franco

III

Ekachai Jearakul

   

 

Kategorije:

I kategorija

rođeni 2000. i mlađi
Sreda, 9. februar, Muzička škola Vučković, 16:30
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 3 minuta

II kategorija

rođeni 1998. i mlađi
I etapa: sreda, 9. februar, Muzička škola Vučković, 15:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta
II etapa: subota, 12. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 10:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta

III kategorija

rođeni 1996. i mlađi
I etapa: sreda, 9. februar, Muzička škola Vučković, 09:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
II etapa: subota, 12. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 11:30
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

IV kategorija

rođeni 1994. i mlađi
I etapa: sreda, 9. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 15:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
II etapa: subota, 12. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 15:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

V kategorija

rođeni 1992. i mlađi
I etapa: sreda, 9. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 09:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta
II etapa: subota, 12. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 10:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta 

VI kategorija

rođeni 1976. i mlađi
I etapa: sreda, 9. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 10:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
II etapa: subota, 12. februar, Fakultet muzičke umetnosti, 15:00
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta 

 

NAGRADE:

I kategorija


100 €, kofer za klasičnu gitaru, Savarez poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2012.
II 
80 € i Savarez poklon paket
III 
50 € i Savarez poklon paket

II kategorija


100 €, gitara – YAMAHA CG-111, Savarez poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2012.
II 
100 € i Savarez poklon paket
III 
70 € i Savarez poklon paket

III kategorija


200 €, gitara – YAMAHA CG-171, Savarez poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2012.
II 
200 € i Savarez poklon paket
III
100 € i Savarez poklon paket

IV kategorija


400 €, gitara – YAMAHA GC21-w/c u vrednosti od 1.400 €, Savarez poklon paket, besplatna aktivna kotizacija + takmičenje na Sarajevo International Guitar Festivalu 2011 i koncert na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2012.
II 
400 € i Savarez poklon paket
III 
200 € i Savarez poklon paket

V kategorija


500 €, gitara – ručni rad Zorana Kuvača /BiH/ u vrednosti od 3.000 €,
Savarez poklon paket, besplatne aktivne kotizacije + takmičenje na Sarajevo International Guitar Festivalu & Transilvania International Guitar Festivalu 2011 i koncert na festivalu
II  
500 € i Savarez poklon paket
III  
300 € i Savarez poklon paket

VI kategorija

I  
1.000 €, gitara – ručni rad Pavlosa Gypasa /Grčka/ u vrednosti od 4.500 €,
Savarez poklon paket, besplatna aktivna kotizacija + takmičenje na Sarajevo International Guitar Festivalu 2011  i koncerti na festivalima: TRANSILVANIA INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL 2011, GUITAR ART LAUREATI & GUITAR ART FESTIVAL 2012.
II 
1.000 €, Accord Case i Savarez poklon paket, besplatna aktivna kotizacija + takmičenje na Sarajevo International Guitar Festivalu 2011
III 
800 €, Baljak tuning-machines (model MARE) i Savarez poklon paket, besplatna aktivna kotizacija + takmičenje na Sarajevo International Guitar Festivalu 2011

*NAPOMENA - SPECIJALNA NAGRADA: Nakon prve etape takmičenja žiri će odabrati po jednog kandidata iz I, II i III kategorije i po dva kandidata iz IV, V i VI kategorije (ukupno 9 takmičara), koji će imati čast da besplatno dobiju čas (u trajanju od 40 minuta) kod Maestra Pepe Romera.

NAPOMENE:

* samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju

* cene učestvovanja na takmičenju:
I kategorija:           30 €
II kategorija:          40 €
III kategorija:         50 €
IV kategorija:         60 €
V kategorija:          70 €
VI kategorija:         80 €

* takmičenje je javno

* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti četiri različita žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) sastavljena od predavača (učesnika festivala)

* odluke žirija su neopozive

* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 8. februara 2011.  (19:00) u GAFÉ -u i Kolarčevoj zadužbini pre koncerta

* na kraju I etape biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija, kao i konačni rezultati takmičenja za I kategoriju

* od 3 do 5 kandidata sa bodovne liste iz II, III, IV, V i VI kategorije prelazi u drugu etapu (finale)

* kandidati sve kompozicije izvode napamet

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata

* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat

* koncert prvonagrađenih učesnika svih kategorija biće održan 13. februara  2011. na Fakultetu muzičke umetnosti u 17:00.

* gitare (pokloni graditelja), kao i novčane nagrade (izražene u evrima) biće dodeljene nagrađenim takmičarima 13. februara 2011. u Kolarčevoj zadužbini u 19:30

JURY

I etapa
09. 02. 2011.

II etapa
12. 02. 2011.

I, II & III KATEGORIJA

 1. Relja Turudić (Srbija)
 2. Darko Bageski (Makedonija)
 3. Srđan Tošić (Srbija)

IV KATEGORIJA / CATEGORY

 1. Neno Munitić (Hrvatska)
 2. Gay Traviss (Velika Britanija)
 3. Miloš Janjić (Srbija)

V KATEGORIJA

 1. Petar Janković (SAD, Srbija)
 2. Johan Palier (Austrija)
 3. Roberto Fabbri (Italija)
 4. Zoran Anić (Srbija)
 5. Zoran Krajišnik (Srbija)

VI KATEGORIJA

 1. Ernesto Bitteti (Argentina)
 2. Thomas Offerman (Nemačka)
 3. Ištvan Roemer (Hrvatska)
 4. Vojislav Ivanović (Srbija)
 5. Aleksandar Hadži-Đorđević (Srbija)

II, III & IV KATEGORIJA

 1. Relja Turudić (Srbija)
 2. Darko Bageski (Makedonija)
 3. Srđan Tošić (Srbija)
 4. Neno Munitić (Hrvatska)
 5. Gay Traviss (Velika Britanija)

 

V & VI KATEGORIJA

 1. Petar Janković (SAD, Srbija)
 2. Johan Palier (Austrija)
 3. Roberto Fabbri (Italija)
 4. Zoran Krajišnik (Srbija)
 5. Ernesto Bitteti (Argentina)
 6. Thomas Offerman (Nemačka)
 7. Ištvan Roemer (Hrvatska)
 8. Vojislav Ivanović (Srbija)
 9. Aleksandar Hadži-Đorđević (Srbija)