Obaveštenje za učesnike festivala:

Uplata II rate kotizacije, kao i zvanično prijavljivanje i dobijanje materijala i rasporeda za učesnike iz Beograda obaviće se 5. i 6. februara u kancelariji Guitar Art Festivala u Sava centru, a za učesnike koji dolaze iz drugih gradova Srbije, kao i inostranstva, 8. i 9. februara 2011. od 9 do 17 časova na desku Guitar Art Festivala u hotelu Continental (Vladimira Popovića 10).


PRIJAVLJIVANJE, PRAVILA, SMEŠTAJ
za kandidate iz Srbije

1.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 31. januar 2011.

2.

Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

1. čitko popunjen prijavni list
2. dokaz o uplati I rate kotizacije
3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša (samo
za takmičare)
4. program (obe etape - samo za takmičare)
5. dokaz - originalna potvrda o zaposlenju u muzičkoj školi (samo za
zaposlene)
6. dokaz - originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije) 

3.

Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Sava Centar, Milentija Popovica 9, delegatska 25), radnim danima od 10:00-17:00 počev od 6. decembra 2010.
b) poslati e-mailom na adresu: office@gaf.rs
c) poslati poštom na adresu:   
Udruženje GUITAR ART
Bulevar kralja Aleksandra 530
11 000 Beograd, Srbija

4.

Kandidate koji e-mailom ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 22 06 245 ili +381 64 1407583.

5.

Iznosi kotizacija su sledeći:

a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120 evra (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Midnight @ GAFÉ, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 180 evra (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Midnight @ GAFÉ, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

c) kotizacija za zvanično ZAPOSLENE KANDIDATE iznosi 90 evra i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za zaposlene u muzičkim školama Srbije (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Midnight @ GAFÉ, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi 80 evra (VI kategorija); ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 60 evra;

d) kotizacija za GRUPE od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije iznosi 90 evra po osobi (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Midnight @ GAFÉ, izložbe i Dnevna kafa sa...) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija iz Srbije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima.

e) Kotizacija za kandidate koji žele samo da se takmiče u prvoj kategoriji iznosi 30 evra. Ovaj iznos ne podrazumeva komplet karata za sve koncerte, kao i propusnice za pasivno praćenje svih ostalih aktivnosti u okviru festivala. Ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta, potrebno je da se prijavi kao pasivan kandidat po ceni od 120 evra i doplati kotizaciju za majstorske radionice u iznosu od 60 evra.

6.

Kotizacija se uplaćuje u dve rate

I rata: iznosi 50 € po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne, aktivne i zaposlene kandidate i grupe. I ratu treba uplatiti u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj:

325-9500900016777-12
Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2011. (I rata)
Korisnik: Udruženje GUITAR ART - Beograd
Uplatnicu poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 31. januara 2011.

II rata:  pasivni učesnici:   70 €
aktivni učesnici: 130 €
zaposleni i grupe:40 €      
(+ eventualna doplata za takmičenje i 3 individualna časa).

* II rata se plaća gotovinski u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate:
- za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 5. i 6. februara 2011. u kancelariji Guitar Art Festivala (Sava Centar, Milentija Popovica 9, delegatska 25) od 09:00-18:00
- ostali: 8. i 9. februara 2011. na desku Guitar Art Festivala u hotelu Continental (Vladimira Popovića 10) od 09:00-17:00.

7.

Grupe od 10 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama.

Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8.

Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 240.

To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 80, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.

Prijavljivanje počinje 6. decembra 2010. i prvih 80 kandidata sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.
U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

9.

U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

10.

Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj kompleta karata po ceni od 100 evra za sve koncerte i Guitar Art Expo.

11.

Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.

12.

Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su hoteli i hosteli u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 50 evra).

Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs
ili telefonski / faxom na broj: +381 11 22 06 245.

13.

Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama biće 8. i 9. februara 2011. od 9 do 17 časova na desku Guitar Art Festivala u hotelu Continental (Vladimira Popovića 10).

14.

Kontakt za sve sugestije i pitanja:

tel/fax: +381 11 22 06 245 (radnim danom od 10:00-17:00)
mob: +381 64 1407583
e-mail: office@gaf.rs, web: www.gaf.rs

15.

Festival zadržava prava na izmene.