POŠALJITE NAM PORUKU

Ime

eMail

Poruka
Kontakt
Udruženje Guitar Art Beograd

Osnivač & Generalni Menadžer:
Boško Radojković

Organizacija:
Guitar Art Society

Portparol & moderator:
Ana Veskov

Marketing i publicitet:
Sagor Mešković

Organizatori:
Ivana Arsenijević
Ivana Matijević
Vanja Vukčević
Milenija Reljić
Tamara Bošković

Asistenti:
Jasmina Dragićević
Ivana Zdravković
Milica Damjanović
Anastasija Zamahajev
Saša Ćirić

Vladimir Gvojić

Organizacija takmičenja
i majstorskih radionica:
Vera Bakiš

Tehnički direktor:
Radoslav Opalić

Produkcijski menadžer:
Đorđe Kovačević

Foto:
El Gvojos

Štampa:
VIZARTIS

Ton:
Zoran Jerković

Prevod teksta:
Dragana Pantić

Web dizajn:
(Y)illit

AD+D
www.HominidStudio.com

Guitar Art Festival
Udruženje Guitar Art
Sava centar, Milentija Popovića 9,
delegatska 25,
11000 Beograd,
Srbija
T/F   00 381 11 22 06 245
M      00 381 62 86 57 716
e-mail:
info@gaf.rs
office@gaf.rs
www.gaf.rs