Obaveštenje za učesnike festivala:

Uplata II rate kotizacije, kao i zvanično prijavljivanje i dobijanje materijala i rasporeda za učesnike iz Beograda obaviće se 5. i 6. februara u kancelariji Guitar Art Festivala u Sava centru, a za učesnike koji dolaze iz drugih gradova Srbije, kao i inostranstva, 8. i 9. februara 2011. od 9 do 17 časova na desku Guitar Art Festivala u hotelu Continental (Vladimira Popovića 10).


PRIJAVLJIVANJE, PRAVILA, SMEŠTAJ
(za kandidate iz exyu)

1.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 31. januar 2011.

2.

Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

1. čitko popunjen prijavni list
2. dokaz o uplati I rate kotizacije
3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša (samo
za takmičare)
4. program (obe etape - samo za takmičare)
5. dokaz - originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)

3.

Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Sava Centar, Milentija Popovica 9, delegatska 25), radnim danima od 10:00-17:00 počev od 6. decembra 2010.
b) poslati e-mailom na adresu: office@gaf.rs
c) poslati poštom na adresu:   
Udruženje GUITAR ART
Bulevar kralja Aleksandra 530
11 000 Beograd, Srbija

4.

Kandidate koji e-mailom ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 22 06 245 ili +381 64 1407583.

5.

Iznosi kotizacija su sledeći:

a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120 evra (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Midnight @ GAFÉ, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;
b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 180 evra (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Midnight @ GAFÉ, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;
c) kotizacija za GRUPE od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije iznosi 90 evra po osobi (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Midnight @ GAFÉ, izložbe i Dnevna kafa sa...) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za  redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima.

6.

Kotizacija se uplaćuje u dve rate:

I rata: iznosi 50 € po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne kandidate.
I ratu treba uplatiti po sledećim instrukcijama:

56A: Intermediary
DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN
SWIFT CODE: DEUTDEFF

57A: Account With Institution
/100 9359704 0000
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, Serbia
SWIFT CODE: OTPVRS22

59: Beneficiary Customer
/RS35325934190002794007
RADOJKOVIC BOSKO
Bulevar kralja Aleksandra 530
11000 BEOGRAD
Srbija
(svrha uplate: Prva rata kotizacije za Guitar Art Festival 2011)

II ratu treba uplatiti gotovinski 8. i 9. februara 2011. na desku Guitar Art Festivala u hotelu Continental (Vladimira Popovića 10) od 09:00-17:00.
Pasivni učesnici: 70 evra
Aktivni učesnici: 130 evra
(+ eventualna doplata za takmičenje od 30 do 80 €).

7.

Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 240.

To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 80, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.
Prijavljivanje počinje 6. decembra 2010. i prvih 80 kandidata sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.
U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

8.

U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

9.

Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj kompleta karata po ceni od 100 evra za sve koncerte i Guitar Art Expo.

10.

Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.

11.

Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su hoteli i hosteli u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 50 evra).

Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs
ili telefonski / faxom na broj: +381 11 22 06 245.

12.

Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama biće 8. i 9. februara 2011. od 9 do 17 časova na desku Guitar Art Festivala u hotelu Continental (Vladimira Popovića 10).

13.

Kontakt za sve sugestije i pitanja:

tel/fax: +381 11 22 06 245 (radnim danom od 10:00-17:00)
mob: +381 64 1407583
e-mail: office@gaf.rs, web: www.gaf.rs

14.

Festival zadržava prava na izmene.