Darko Bageski

Darko Bageski je diplomirao na Visokoj muzičkoj školi List u Vajmaru. Trenutno sprema master u klasi Kostasa Kociolisa na Državnom konzervatorijumu u Solunu, Grčka.

U toku školovanja učestvovao je na državnim takmičenjima, kao i na brojnim stručnim seminarima kod profesora kao što su: Zoran Krajišnik, Tomas Miler Pering, Laura Jang, Dimitar Dojčinov. Takođe je pohađao je World music seminar, kao i kurs metodike akustične gitare. Često je nastupao u Makedoniji, Hrvatskoj, Nemačkoj i Grčkoj, kao solista i u mnogim kamernim orkestrima, a takođe i sa Makedonskom filharmonijom. Trenutno radi kao profesor gitare u DMBUC (SMBEC) Ilija Nikolovski Luj i na Fakultetu likovnih umetnosti-muzike u Skoplju.