Neno Munitić

Gitarista, pedagog i kompozitor, Neno Munitić, intenzivno nastupa kao solista i član kamernih ansambala širom Evrope od 2002, kada je osvojio prvu nagradu na međunarodnom takmičenju Citta di Casarza Ligure u Italiji.

Poslednjih godina intenzivno se bavi pedagoškim radom u nekoliko država, u raznim ustanovama. Radio je kao asistent profesora Karla Markionea na Visokoj školi za muziku Ino Mirković u Lovranu, a zatim i kao predavač u istoj ustanovi. Njegovi studenti i učenici do sada su osvojili više od 80 međunarodnih nagrada na brojnim takmičenjima. Bavi se i komponovanjem, te uz scensku muziku piše dela za gitaru, gitaru i flautu, kao i gitaru i violinu. Umetnički je direktor i organizator međunarodnog festivala Omiš Guitar Fest.