ARHIVA

Ante Čagalj

Hrvatska

  • majstorske radionice

    četvrtak, 10. mart 2016.

    i petak, 11. mart 2016.

  • žiri

    žiri u 1. fazi VI kategorija

    žiri u finalu V i VI kategorije

Ante Čagalj (1954.) je hrvatski gitarista, pedagog, profesor gitare i šef gitarskog odseka Muzičke akademije Elly Bašić u Zagrebu gde predaje solo gitaru i kamernu muziku. Od 1992. godine vodi letnji seminar u Letnjoj školi gitare "Gitarastra" u Starom gradu na Hvaru te i Zimsku školu gitare na Muzičkoj akademiji Elly Bašić u Zagrebu.
Nakon studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i postdiplomskih studija na Academia Benedetto Marcello u Veneciji svoj umetničko-pedagoški rad usmerava na rad s učenicima i studentima u cilju oživljavanja i promovirsnja klasične gitare u Hrvatskoj i inostranstvu.
Njegovi učenici su osvajali nagrade na svim važnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu kao solisti i kamerni muzičari. Među njima treba izdvojiti Roberta Belinića, prvog gitaristu– laureata u istoriji takmičenja Young Concert Artist u SAD-u. Svoje znanje i iskustvo deli na seminarima u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Italiji. Godine1989. osnovao je Festival Dani gitare na kojem se svake godine u maju okupljaju gitaristi svih profila – učenici, studenti, pedagozi, renomirani solisti i ansambli.

 

Učesnici