ARHIVA

Pravila

PRIJAVLJIVANJE, PRAVILA, SMEŠTAJ:

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 01. mart 2016.

2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

            1. čitko popunjen prijavni list

            2. dokaz o uplati I rate kotizacije (samo za korisnike majstorskih radionica)

           3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša (samo za                  takmičare)

            4. program (obe etape – samo za takmičare)

            5. dokaz – originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije            (samo za grupe od 4 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)   

3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Sava centar, Milentija Popovića 9,  Delegatska 1 (prizemlje), Beograd, tel: +381 11 220 6244), radnim danima u periodu 12.00-20.00 počev od 10. decembra 2015.

b) poslati e-mailom na adresu: office@gaf.rs 

c) poslati poštom na adresu:  

    UDRUŽENJE KLASIČNIH GITARISTA SRBIJE

    Bulevar kralja Aleksandra 530

    11 000 Beograd, Srbija

4. Kandidate koji e-mailom ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 220 6244 ili +381 11 220 6245.

5. Iznosi kotizacija su sledeći:

            a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120 evra (komplet karata za sve koncerte, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Cafe Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 180 evra (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Cafe Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            c) kotizacija za KANDIDATE I i II KATEGORIJE TAKMIČENJA gitare iznosi 30, odnosno 40 € i predstavlja isključivo pravo nastupanja na takmičenju; ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 60 evra;

            d) kotizacija za GRUPE od 4 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:

 - srednje muzičke škole i akademije: 80 evra po osobi

- niže muzičke škole: 50 evra po osobi

(komplet karata za sve koncerte, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Cafe Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija u Srbiji i zemljama sa prostora bivše SFRJ. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima.

6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate (osim za kandidate I i II kategorije takmičenja)

I rata: iznosi 50 € po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne, aktivne, zaposlene kandidate i grupe.

* Kandidati iz Srbije I ratu treba da uplate u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj:

325-9500700027491-75

Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2016 (I rata)

Korisnik: Udruženje klasičnih gitarista Srbije

                Bulevar kralja Aleksandra 530, Beograd

Uplatnicu poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 01. marta 2016.            

* Kandidate koji se nalaze van teritorije Srbije molimo da se putem mejla office@gaf.rs ili kontakt telefona +381 11 220 6244 i +381 11 220 6245 informišu o načinu plaćanja I i II rate (vezano za zemlju iz koje dolaze).

* II ratu treba uplatiti gotovinski na info pultu Guitar Art Festivala u Domu omladine Beograda

prvog dana festivala (8. mart 2016, 09.00-17.00)

pasivni učesnici: 70 €

aktivni učesnici: 130 €       

 (+ eventualna doplata za takmičenje i 3 individualna časa).

- za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 27. ili 28. februara. 2016. u kancelariji Guitar Art Festivala (Sava centar, Milentija Popovića 9, Delegatska 1, Beograd) 09.00-18.00

- ostali: 8. marta 2016. u Domu omladine Beograda od 09.00-17.00.

* Kotizacija za kandidate I i II kategorije takmičenja – iznos od 30, odnosno 40 € (+ eventualna doplata za tri individualna časa u iznosu od 60€).

7. Grupe od 4 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 300. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 100, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.

Prijavljivanje počinje 10. decembra 2015. i prvih 100 kandidata sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.

U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

9. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

10. Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj individualnih karata, kompleta karata, kao pasivnih kotizacija po ceni od 80 evra koji obuhvata sve koncerte, Guitar Art World i Guitar Art Midnight Cafe Club.

11. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.                                                                                                                                                       

12. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su partnerski hoteli i hosteli festivala u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 90 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski na broj: +381 11 220 6244.

13. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 8. marta 2016. od 9 do 17 časova u Domu omladine.

14. Kontakt za sve sugestije i pitanja:

 tel/fax: +381 11 220 6244 (radnim danom 12.00-20.00) mob: +381 11 220 6245,

e-mail: office@gaf.rs  web: www.gaf.rs

15. Festival zadržava prava na izmene.