ARHIVA

Takmičenje

TAKMIČENJE

I kategorija: rođeni 2005. i mlađi

Subota, 12. mart, Muzička škola "Dr Vojislav Vučković"

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 do 5 minuta

 

II kategorija: rođeni 2003. i mlađi

Subota, 12. mart, Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 4 do 6 minuta   

                     

III kategorija: rođeni 2001. i mlađi

I etapa: sreda, 9. mart, Muzička škola Vučković

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II etapa: subota, 12. mart, Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

 

IV kategorija: rođeni 1999. i mlađi

I etapa: sreda, 9. mart, Dom omladine

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

II etapa: subota, 12. mart , Fakultet muzičke umetnosti

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

                                                                                                                                                        

V kategorija: rođeni 1997. i mlađi

I etapa: sreda, 9. mart, Dom omladine

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

II etapa: subota, 12. mart, Dom omladine

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta 

 

VI kategorija: rođeni 1984. i mlađi

I etapa: sreda, 9. mart, Dom omladine

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

II etapa: subota, 12 . mart, Dom omladine

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta        

 

NAGRADE

I kategorija:

I          70 €, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon

II         50 €, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

III        30 €, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

IV        20 €, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

V          Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

VI        D'Addario i Guitar Art poklon paket

VII       Guitar Art poklon paket

VIII       Guitar Art poklon paket

 

II kategorija:

I           80€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario i Guitar Art paket

II         60€, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

III        40€, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

IV        30 €, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

V          20 €, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

VI        Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

VII       D'Addario i Guitar Art poklon paket

VIII       Guitar Art poklon paket

 

III kategorija:

I          100€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon

II         80€, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

III        50€, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

 

IV kategorija:

I          120€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i besplatna kotizacija za festival «VOLOS GUITAR FESTIVAL 2016»

II         100€, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

III        80€, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

 

V kategorija:

I           200€, gitara (ručni rad Andrei Oprisan / Rumunija/ u vrednosti 2.500 €), profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i besplatna pasivna kotizacija za GUITAR ART FESTIVAL 2017.

II         150€, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paket

III        100€, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario i Guitar Art paket

 

VI kategorija:

 

I          400€, gitara ručni rad Giannis Paleodimopoulos / Grčka / u vrednosti 6.500 €, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario i Guitar Art poklon paketi nastup na festivalu GUITAR ART FESTIVAL 2017 & VOLOS GUITAR FESTIVAL 2016

II        300€, Accord Case, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i besplatna pasivna kotizacija za Guitar Art Festival 2017.

III       200€, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i besplatna pasivna kotizacija za Guitar Art Festival 2017. 

NAPOMENE:

*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata I i II kategorije, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala

* cene učestvovanja na takmičenju:

I kategorija:    30 €

II kategorija:  40 €

III kategorija: 50 €

IV kategorija: 60 €

V kategorija:   70 €

VI kategorija: 80 €

* takmičenje je javno

* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti četiri različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) sastavljeni od predavača (učesnika festivala)

* odluke žirija su neopozive

* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 8. marta 2016. (19.00) u Domu omladine i Sava centru  (pre koncerta Giampaolo Bandini Quartet, na sastanku učesnika i profesora)

* na kraju I etape, 9. marta u 19.00, u Domu omladine pre početka koncerta biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija solo gitare

* od 3 do 5 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije solo gitare prelazi u drugu etapu

   (finale)

* kandidati sve kompozicije izvode napamet

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata

* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat

* koncert prvonagrađenih učesnika svih kategorija solo gitare biće održan 13. marta 2016. u svečanoj sali Doma omladine u 16.00

* gitare (pokloni graditelja), novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 13. marta 2016. u Velikoj sali Doma omladine u 19:30.

 

ČLANOVI ŽIRIJA

I i II kategorija: Boško Jović, Bojana Brajović, Antonio Rumenović, Dejan Brkić i Nenad Kondić

I ETAPA:

III kategorija: Darko Bageski, Guy Traviss, Dale Kavanagh, Slobodan Milivojević i Aleksandar Hadži-Đorđević

IV kategorija: Constantin Andrei, Radoš Malidžan, Thomas Kirchhoff, Nejc Kuhar i Srđan Tošić

V kategorija: Thomas Offermann, Jérémy Jouve, Sabrina Vlaškalić, Giampaolo Bandini i Vera Ogrizović

VI kategorija: Nikita Koshkin, Raphaëlla Smits, Ante Čagalj, Costas Cotsiolis i Zoran Krajišnik

FINALE:

III i IV kategorija: Darko Bageski, Guy Traviss, Slobodan Milivojević, Aleksandar Hadži-Đorđević, Constantin Andrei, Radoš Malidžan, Rovshan Mamedkuliev, Nejc Kuhar i Srđan Tošić

V i VI kategorija: Thomas Offermann, Jérémy Jouve, Sabrina Vlaškalić, Giampaolo Bandini, Vera Ogrizović, Nikita Koshkin, Raphaëlla Smits, Ante Čagalj, Costas Cotsiolis i Zoran Krajišnik