ARHIVA

Predavanja & Promocije

TEORIJSKA PREDAVANJA  namenjena su stručnoj, ali i ostaloj publici festivala koja će imati mogućnost da prisustvuje predavanjima eminentnih gostiju, koji će obrađivati različite teme i savremene svetske tokove vezane za gitaru. Predavanja će se održati u prostorijama Doma omladine, Instituta Servantes,  Imapct Hub-a i Fakulteta muzičke umetnosti.

Sreda, 9. mart

Institut Servantes

12:00 - Vishwa Mohan Bhatt "Indijska gitara"    

 

Četvrtak, 10. mart

Institut Servantes

12:00 -  Alfonso & Miguel Linares "Simfonijski flamenko"        

 

Petak, 11. mart

Institut Servantes

12:00 - Ricardo Parreira "Fado gitara"

 

Nedelja, 13. mart

Impact Hub

11:00GAF okrugli sto sa kompozitorom, promoterom i novinarom "Gitara u savremenom društvu" Nikita Koshkin, Thomas Offermann & Guy Traviss

12:00 - Thomas Offermann D'Addario promocija

Fakultet muzičke umetnosti

14:00 - Ferenc Snétberger "Jazz gitara"