ARHIVA

Guitar Visual Art

Izložba fotografija "SamoStalno" / Anđela Petrovski / Danilo Mijatović / Katarina Ćirković / Milovan Ilić 8-13. mart, Dom omladine Beograda

Guitar Art Festival okuplja mlade kreativne umetnike od svog osnivanja. Koncept festivala danas predstavlja platformu za različite kreativne industrije. Pored gitarista želimo da damo priliku svim ostalim umetnicima da istražuju, napreduju i razvijaju se. Želimo da budemo pordrška mladim talentima i da konektujemo različite grane savremene umetnosti kroz festival.


Grupna izložba mladih perspetivnih fotografa koji su se okupili na Guitar Art Festivalu je rezultat njihovog prošlogodišnjeg rada. Četiri samostalna objektiva Anđele Petrovski, Danila Mijatovića, Katarine Ćirković i Milovana Ilića.

Naziv izložbe se nadovezuje na slogan festivala – SAMOSTALNO. Svaki fotograf dao je svoj samostalni pogled na festival. Fotografije predstavljaju zabeležene kadrove različitih ljudi, različitih pogleda i interesovanja. Svaki od učesnika izložbe izabrao je svoj dragocen trenutak koji treba zabeležiti. Svako samostalno šalje poruku posmatraču fotografija.

Koncept izložbe je Samostalno – zbog toga dajemo fotografima reč da vam kažu šta to za njih znači.

___________________________________________________________________________________________

Anđela Petrovski je rođena u Beogradu, diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku fotografije. Bavi se analognom i digitalnom fotografijom, a fokusira na polje dokumentarne i reportažne fotografije. Učesnica je brojnih radionica i žiriranih grupnih izložbi uz realizaciju nekoliko samostalnih izložbi.

Kada čovek radi nešto kreativno neminovno je da će ostaviti neki svoj trag u tome. To je odabiri nekih trenutaka za beleženje do kojih nas vode samo emocije koje su nas na to naterale ili inspirisale. To je moj samostalni kadar i ugao gledanja. Ova izložba je protkana iz četiri različita ugla. Svaki ugao je dovoljan i samostalan da stoji iza nas kao fotografa i umetnika, ali svi zajedno stoje iza Guitar Art festivala.

__________________________________________________________________________________________

Danilo Mijatović rođen je u Lazarevcu, diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti - odsek fotografija. Interesuju ga audio-vizuelne umetnosti i savremeni teatar. Istraživanjem razlicitih psiholških stanja i ispitivanjem granica ega pokušava da demistifikuje sopstvene strahove, sto mi je cilj u životu, ali i u bavljenju fotografijom.

Samostalno, čudna složenica. Samo za sebe. Nezavisno. Slobodno. Možda mesto susreta. Ja u odnosu sa drugima. Ogoljenje sebe pred drugima samo. Susreli smo se. Opet tako različiti. Samostalni. Sami sa sobom. Ali opet nekako zajedno. . Komuniciramo, svako iz sebe. Kroz fotografiju. Muzikom. Naše različitosti se prepoznaju. Komuniciraju. Nevezano. Samostalno.

___________________________________________________________________________________________

Katarina Ćirković, rođena  je u Beogradu i student je Fakulteta primenjenih umetnosti. U okviru Behance Campusa 2015. godine, proglašena je za najperspektivnijeg učesnika fotografske radionice kod Vladimira Tatarevića. Do sada je bila učesnik nekoliko grupnih izložbi, iz različitih oblasti umetnosti. Jedan je od osnivača kretivnog tima „Džumandži“.

Na sve strane čujemo tu reč samostalnost, ali čini mi se da se malo promišlja o tome šta samostalnost zapravo znači. Izgleda da se ta reč uobičajno koristi kako bi ozačila nekog kao odvojenog od drugih. Meni je samostalnost, pre bliža pojmu ravnoteže i održavanju iste, nego odvojenosti ili nekoj samoći u konceptu stvaranja. Razumem samostalnost, kao stalno balansiranje sa sobom, kao hrabrost da se stoji sam sa sobom, iako se malo klimaš.

_____________________________________________________________________________________________

Milovan Ilić, rođen je u Užicu, i student je Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru fotografija. Iako se opredelio za fotografiju, gaji i ljubav prema likovnoj umetnosti. Učesnik je nekoliko grupnih izložbi. Svoje interesovanje je proširio i u domen video produkcije, pa tako nastaje "Džumandži" kreativni tim.

Imam potrebu da reč rasčlanim na “samo” i “stalno”. Gde prvi deo složenice, “samo” predstavlja ograničanje na jednu profesiju, u ovom slucaju umetnika. Drugi deo složenice “stalno” predstavlja konstantu u radu i posvećenosti cilju. Sada kada smo “samo” umetnik, nameće se i da umetnik budemo “stalno” . Ako ovo posmatramo kao prost matematički problem, dolazimo do “samo umetnik” + “stalno umetnik” = samostalno umetnik