ARHIVA

Majstorske radionice

MAJSTORSKE RADIONICE predstavljaju individualnu nastavu uz pasivno praćenje i odvijaće se u prostorijama privatne Srednje škole Dositej i u prostorijama Doma omladine u sklopu dnevnih aktivnosti u toku pre i popodneva, istovremeno u više učionica, za sve aktivne i pasivne učenike.

Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 300. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 100, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata. Prijavljivanje počinje 10. decembra 2015. i prvih 100 kandidata sa plaćenom rezervacijom (50e) će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze. U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

 1. Nikita Koškin

  Rusija
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 2. Rafaela Smits

  Belgija
  Ukupan broj časova: 9

  POPUNJENO
 3. Costas Cotsiolis

  Grčka
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 4. Giampaolo Bandini Quartet

  Italija
  Ukupan broj časova: 13

  Broj slobodnih časova: 2
 5. Dale Kavanagh - Amadeus Guitar duo

  Kanada
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 1
 6. Thomas Kirchhoff- Amadeus Guitar duo

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 9

  POPUNJENO
 7. Rovshan Mamedkuliev

  Rusija
  Ukupan broj časova: 14

  POPUNJENO
 8. Ante Čagalj

  Hrvatska
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 12
 9. Kyuhee Park

  Koreja
  Ukupan broj časova: 10

  POPUNJENO
 10. Jeremy Jouve

  Francuska
  Ukupan broj časova: 14

  POPUNJENO
 11. Thomas Offermann

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 12. Vera Ogrizović

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 13. Srđan Tošić

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 14. Sabrina Vlaškalić

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 4
 15. Zoran Krajišnik

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 16. Slobodan Milivojević

  Srbija
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 5
 17. Aleksandar Hadzi-Djordjevic

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 18. Vojislav Ivanović

  Srbija
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 3
 19. Darko Karajić

  Srbija
  Ukupan broj časova: 10

  Broj slobodnih časova: 2
 20. Boško Jović

  Bosna i Hercegovina
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 5
 21. Nejc Kuhar

  Slovenija
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 3
 22. Miloš Janjić

  Srbija
  Ukupan broj časova: 9

  POPUNJENO
 23. Radoš Malidžan

  Crna Gora
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 4
 24. Darko Bageski

  Makedonija
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 2
 25. Constantin Andrei

  Rumunija
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 4
 26. Bojana Brajović

  Crna Gora
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 4
 27. Antonio Rumenović

  Hrvatska
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 4