ARHIVA

Takmičenje - solo gitara


I kategorija: rođeni 2007. i mlađi
Nedelja, 18. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 do 5 minuta
II kategorija: rođeni 2005. i mlađi
Nedelja, 18. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 4 do 6 minuta                    
III kategorija: rođeni 2003. i mlađi
I etapa: subota, 17. mart, Muzička škola Stanković, velika sala
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
II etapa: nedelja, 18. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
IV kategorija: rođeni 2001. i mlađi
I etapa: subota, 17. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
II etapa: nedelja, 18. mart , Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta                                                                                                                                                   
V kategorija: rođeni 1999. i mlađi
I etapa: subota, 17. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta
II etapa: nedelja, 18. mart, Muzička škola Slavenski
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta
VI kategorija: rođeni 1986. i mlađi
I etapa: subota, 17. mart, Muzička škola Slavenski
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
II etapa: nedelja, 18. mart, Muzička škola Slavenski
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta      
 
NAGRADE
I kategorija:
I          100 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
II         60 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
III        30 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
VI        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
VII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
VIII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 
II kategorija:
I          120 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
II         70 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
III        40 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
VI        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
VII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
VIII       Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 
III kategorija:
I           150€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
II         100€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
III        50€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 
IV kategorija:
I           200€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket, besplatna kotizacija za
             festival «VOLOS GUITAR FESTIVAL 2018» i diploma
II         120€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
III        80€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 
V kategorija:
I           300€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
II          200€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
III        150€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
 
VI kategorija:
I           2.000€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket, diploma i koncert na festivalu    GUITAR ART FESTIVAL 2019
II         800€, Accord Case, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma
III        400€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

NAPOMENE:
*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata  I i II kategorije solo gitare, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala
* cene učestvovanja na takmičenju:
I kategorija:    30 €
II kategorija:  40 €
III kategorija: 50 €
IV kategorija: 60 €
V kategorija:   70 €
VI kategorija: 80 €
* takmičenje je javno
* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti četiri različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) u III, IV, V i VI kategoriji, kao i  I i II kategorija solo gitare sastavljeni od predavača (učesnika festivala)
* odluke žirija su neopozive
* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 16. marta 2018. (19.00) u Domu omladine (pre koncerta braće Assad, na sastanku učesnika i profesora)
* na kraju I etape, 17. marta u 19.00, u Domu omladine biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija I etape solo gitare
* od 3 do 5 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije solo gitare prelazi u drugu etapu (finale)
* kandidati sve kompozicije izvode napamet
* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja
* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata
* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata
* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat
* Novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 18. marta 2018. u velikoj sali Doma omladine u 17.00h