ARHIVA

Majstorske radionice

MAJSTORSKE RADIONICE predstavljaju individualnu nastavu uz pasivno praćenje i odvijaće se u prostorijama Kinoteke, privatne Srednje škole Dositej i u prostorijama Doma omladine u sklopu dnevnih aktivnosti u toku pre i popodneva, istovremeno u više učionica, za sve aktivne i pasivne učenike.

Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 300. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 100, obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata. Prijavljivanje počinje 26. decembra 2017. i prvih 100 kandidata sa plaćenom rezervacijom (50e) će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze. U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.