ARHIVA

Takmičenje - gitara u kamernoj muzici


Takmičenje gitara u kamernoj muzici obuhvatiće četiri kategorije podeljene po starosnim godinama takmičara.
Prve tri kategorije takmičenja obuhvataju gitaru sa drugim instrumentima, a četvrta kategorija -  revijalno takmičenje orkestara gitare.
 I kategorija: rođeni 2003. i mlađi
Subota, 17. mart, Dom omladine, Velika sala
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
II kategorija: rođeni 1999. i mlađi
Subota, 17 mart, Dom omladine, Velika sala
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta
III kategorija: rođeni 1993. i mlađi
Subota, 17. mart, Dom omladine, Velika sala
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 16 minuta.
IV kategorija:
Subota, 17. mart, Dom omladine, Velika sala
A grupa: do 17 godina starosti
Dve ili vše kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta.
B grupa: do 22 godine starosti
Dve ili vše kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 14 minuta.
C grupa: bez ograničenja starosti
Dve ili vše kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 18 minuta.
 

NAGRADE
I kategorija
I           100€, Guitar Art poklon paket i diploma
II           70€, Guitar Art poklon paket i diploma
III          40€, Guitar Art poklon paket i diploma
II kategorija
I          130€, Guitar Art poklon paket i diploma
II          90€, Guitar Art poklon paket i diploma
III         60€, Guitar Art poklon paket i diploma
III kategorija
I           160€, Guitar Art poklon paket i diploma
II          120€, Guitar Art poklon paket i diploma
III         80€, Guitar Art poklon paket i diploma
IV kategorija
A          Guitar Art poklon paket i diploma
B          Guitar Art poklon paket i diploma
C          Guitar Art poklon paket i diploma
 
NAPOMENE:
* Kandidati kamerne muzike ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici festivala.
* cene učestvovanja na takmičenju:
I kategorija:    40 € + 5€ po članu
II kategorija:   60 € + 10€ po članu
III kategorija:  80 € + 15€ po članu
IV kategorija:   A grupa: 50€ + 5€ po članu
                      B grupa: 70€ + 5€ po članu
                      C grupa: 90€ + 5€ po članu                   
* takmičenje je javno
* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti sveobuhvatni žiri sastavljeni od predavača (učesnika festivala).
* odluke žirija su neopozive
* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 16 marta 2018. (19.00) u Domu omladine(pre koncerta braće Assad, na sastanku učesnika i profesora)
* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata / dua / ansambla
* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata / dua / ansambla
* u slučaju da dva kandidata / duo / ansambl imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat / duo / ansambl
* u kategoriji gitara u kamernoj muzici kandidatima je dozvoljeno slobodno formiranje sastava dua / ansambla (instrumentalni, barokni, klasični, nestandardni, vokalni...)
* u IV kategoriji najmanji broj članova orkestra mora biti 12.
* za IV kategoriju orkestri određuju svoju grupu u kojoj će svirati ( A, B ili C) na osnovu proseka godina članova orkestra. Prosek se dobija sabiranjem godina i deljenjem brojem članova. Dirigent ne ulazi u računanje proseka godina članova.
* Proglašenje pobednika takmičenja i dodela nagrada održaće se  18. marta 2018. u velikoj sali Doma omladine u 17.00h