ARHIVA

Predavanja & Promocije

Namenjene su stručnoj, ali i ostaloj publici festivala koja će imati mogućnost da prisustvuje predavanjima eminentnih gostiju, koji će obrađivati različite teme i savremene svetske tokove vezane za gitaru. Predavanja će se održati u prostorijama  Goethe Institut Beograd  20. marta 2018. godine prema sledećem rasporedu:

  • 15.30    Puerto Flamenco - "Vizualna umetnost, pokret i gitara"
  • 16.30    Thomas Offermann - D' Addario promocija
  • 17.15    Panel diskusija Gitarske Integracije 2