ARHIVA

Takmičenje

I kategorija: rođeni 2004. i mlađi
Subota, 14. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 - 5 minuta

II kategorija: rođeni 2002. i mlađi
Subota, 14. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 4 - 6 minuta 

III kategorija: rođeni 2000. i mlađi
I etapa: sreda, 11. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
II etapa: subota, 14. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

IV kategorija: rođeni 1998. i mlađi
I etapa: sreda, 11. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
II etapa: subota, 14. mart , Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

V kategorija: rođeni 1996. i mlađi
I etapa: sreda, 11. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta
II etapa: subota, 14. mart, Atrijum Narodnog muzeja   
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta 

VI kategorija: rođeni 1983. i mlađi
I etapa: sreda, 11. mart, Atrijum Narodnog muzeja     
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
II etapa: subota, 14. mart, Atrijum Narodnog muzeja    
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta

 

NAGRADE

I kategorija:
I          70 €, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'Addario, Guitar art poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2016.
II         50 €, Savarez, D'Addario i Guitar art poklon paket
III        30 €, Savarez, D'Addario i Guitar art poklon paket

II kategorija:
I          80€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'addario, Guitar art poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2016.
II         60€, Savarez, D'Addario i Guitar art poklon paket
III        40€, Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket

III kategorija:
I          100€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Lyra Style, Savarez, D'addario, Gitar art poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2016.
II         80€, Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket
III        50€, Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket

IV kategorija:
I           120€, Profesionalno fotografisanje – Photo Book, Lyra Style, Savarez, D'addario, Gitar art poklon paket, nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2016 i besplatna kotizacija za festival "Volos 2015."
II         100€, Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket
III        80€, Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket

V kategorija:
I            200€, gitara ručni rad Zoran Kuvač /BiH/ u vrednosti 4.000 €, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Lyra Style, Savarez, D'addario, Gitar art poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2016.
II         150€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket
III        100€, profesionalno fotografisanje – Photo Book,Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket

VI kategorija:
I           400€, gitara ručni rad Paco Santiago Marin /Španija/ u vrednosti 9.000 €, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Lyra Style, Savarez, D'addario, Gitar art poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART FESTIVAL 2016, GUITAR ART SUMMER FEST 2016, GUITAR ART LAUREATI 2016 & VOLOS GUITAR FESTIVAL 2015
II         300€, gitara ručni rad Vasilis Vasileiadis /Grčka/ u vrednosti 3.500 €, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'addario, Gitar art poklon paket, besplatna pasivna kotizacija za Guitar Art Festival 2016.
III        200€, Accord case, profesionalno fotografisanje – Photo Book, Savarez, D'addario i Gitar art poklon paket, besplatna pasivna kotizacija za Guitar Art Festival 2016.

 

NAPOMENE

*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata I i II kategorije, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala

* cene učestvovanja na takmičenju:
I kategorija: 30 €
II kategorija: 40 €
III kategorija: 50 €
IV kategorija: 60 €
V kategorija: 70 €
VI kategorija: 80 €

* takmičenje je javno
* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti četiri različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) sastavljeni od predavača (učesnika festivala)
* odluke žirija su neopozive
* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 10. marta 2015. (19:00h) u Domu Omladine i Sava centru  (pre koncerta Giorgos Dalaresa, na sastanku učesnika i profesora)
* na kraju I etape, 11. marta u 19:00 h, u Domu Omladine pre početka koncerta biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija gitare
* od 3 do 5 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije gitare prelazi u drugu etapu (finale)
* kandidati sve kompozicije izvode napamet
* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja
* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata
* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata
* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat
* koncert prvonagrađenih učesnika svih kategorija gitare biće održan 15. marta 2015. u svečanoj sali Doma omladine u 16:00h
* gitare (pokloni graditelja), novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 15. marta 2015. u Velikoj sali Doma Omladine u 20:00h

 
ČLANOVI ŽIRIJA
 
I i II kategorija: Srđan Tošić, Zoran Krajišnik, Emanuele Buono, Reentko Dirks i Thomas Fellow
I etapa:

III kategorija: Maja Radovanlija, Oman Kaminsky, Victor Rošu, Nenad Kondić, Ognjen Grčak
IV kategorija: Anabel Montesinos, Anđela Jerkunica, Zoran Anić,  Wade Oden, Benjamin Kunkel
V kategorija: Thomas Offermann, Joseph Hagedorn, Darko Karajić, Jan Erik Pettersen, Guy Traviss
VI kategorija: Costas Cotsiolis, Jorge Caballero, Marco Tamayo, Aleksandar Hadži Đorđević, Selahattin Kagan Korad, Micaela Pittaluga, Paco Santiago Marin
FINALE:
III i IV kategorija: Maja Radovanlija, Oman Kaminsky, Victor Rošu, Nenad Kondić, Ognjen Grčak, Anabel Montesinos, Anđela Jerkunica, Zoran Anić, Wade Oden, Benjamin Kunkel
V i VI kategorija: Thomas Offermann, Joseph Hagedorn, Darko Karajić, Jan Erik Pettersen, Guy Traviss, Costas Cotsiolis, Jorge Caballero, Marco Tamayo, Aleksandar Hadži Đorđević, Selahattin Kagan Korad, Micaela Pittaluga, Paco Santiago Marin