...

I kategorija

rođeni 2001. i mlađi

TAKMIČENJE

nedelja, 18. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 - 5 minuta

NAGRADE

 1. 100 €, kofer za klasičnu gitaru, Savarez poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2013.
 2. 80 € i Savarez poklon paket
 3. 50 € i Savarez poklon paket

II kategorija

rođeni 1999. i mlađi

TAKMIČENJE

nedelja, 18. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 4 - 6 minuta

NAGRADE

 1. 100 €, Lyra Style (vaučer u vrednosti od 100€), Savarez poklon paket i nastup na festivalu  GUITAR ART LAUREATI 2013.
 2. 100 € i Savarez poklon paket
 3. 70 € i Savarez poklon paket

III kategorija

rođeni 1997. i mlađi

TAKMIČENJE

I etapa
nedelja, 18. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II etapa
utorak, 20. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

NAGRADE

 1. 150 €, Lyra Style ( vaučer u vrednosti od 200€), Savarez poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2013.
 2. 150 € i Savarez poklon paket
 3. 100 € i Savarez poklon paket

IV kategorija

rođeni 1995. i mlađi

TAKMIČENJE

I etapa
nedelja, 18. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

II etapa
utorak, 20. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

NAGRADE

 1. 250 €, gitara – CORT AC 15 , Savarez poklon paket i koncert na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2013.
 2. 250 € i Savarez poklon paket
 3. 150 € i Savarez poklon paket

V kategorija

rođeni 1993. i mlađi

TAKMIČENJE

I etapa
nedelja, 18. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

II etapa
utorak, 20. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

NAGRADE

 1. 350 €, gitara – YAMAHA CG-182 SF, Savarez poklon paket i koncert na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2013.
 2. 350 € i Savarez poklon paket
 3. 200 € i Savarez poklon paket

VI kategorija

rođeni 1977. i mlađi

TAKMIČENJE

I etapa
nedelja, 18. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

II etapa
utorak, 20. mart 2012.
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta

NAGRADE

 1. 800 €, gitara – ručni rad Zorana Kuvača /BiH/ u vrednosti od 3.000 €, Savarez poklon paket i koncerti na festivalima: GUITAR ART LAUREATI & GUITAR ART FESTIVAL 2013.
 2. 700 €, Accord Case i Savarez poklon paket
 3. 500 €, Baljak tuning-machines (model MARE) i Savarez poklon paket 

NAPOMENE


 • samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata I i II kategorije, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala
 • cene učestvovanja na takmičenju:
  I kategorija:     30 €
  II kategorija:   40 €
  III kategorija:  50 €
  IV kategorija:  60 €
  V kategorija:   70 €
  VI kategorija:  80 €
 • takmičenje je javno
 • tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti pet različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) sastavljena od predavača (učesnika festivala)
 • odluke žirija su neopozive
 • redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 16. marta 2012. (19:00) u Atrijumu Narodnog muzeja pre koncerta
 • na kraju I etape biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija, kao i konačni rezultati takmičenja za I i II kategoriju
 • od 3 do 5 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije prelazi u drugu etapu (finale)
 • kandidati sve kompozicije izvode napamet
 • kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja
 • predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata
 • u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata
 • u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat
 • koncert prvonagrađenih učesnika svih kategorija biće održan 21. marta 2012. u Atrijumu Narodnog Muzeja u 17:00
 • poklon gitare, kao i novčane nagrade (izražene u evrima) biće dodeljene nagrađenim takmičarima 21. marta 2012. u Kolarčevoj zadužbini u 19:30
...