...

PRIJAVLJIVANJE, PRAVILA, SMEŠTAJ (za kandidate iz Srbije)

 1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 28. februar 2012.
 2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:
  1. čitko popunjen prijavni list
  2. dokaz o uplati I rate kotizacije
  3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša (samo za takmičare)
  4. program (obe etape - samo za takmičare)
  5. dokaz - originalna potvrda o zaposlenju u muzičkoj školi (samo za zaposlene)
  6. dokaz - originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)                                                                                          
 3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:
  a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Sava centar, Milentija Popovića 9,  delegatska 1 -prizemlje, Beograd, tel: +381 11 220 6244), radnim danima od 10:00 - 18:00 časova počev od 5. decembra 2011.
  b) poslati e-mailom na adresu: office@gaf.rs 
  c) poslati poštom na adresu:  
  Udruženje klasičnih gitarista Sbije
  Bulevar kralja Aleksandra 530
  11 000 Beograd, Srbija
 4. Kandidate koji e-mailom ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 220 6244 ili +381 64 140 75 83.
 5. Iznosi kotizacija su sledeći:
  a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120 evra (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;
  b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 180 evra (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;
  c) kotizacija za zvanično ZAPOSLENE KANDIDATE iznosi 90 evra i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za zaposlene u muzičkim školama Srbije (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi 80 evra (VI kategorija); ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 60 evra;
  d) kotizacija za KANDIDATE I i II KATEGORIJE TAKMIČENJA iznosi 30, odnosno 40 € i predstavlja isključivo pravo nastupanja na takmičenju; ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 60 evra;
  e) kotizacija za GRUPE od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije iznosi 90 evra po osobi (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo i pasivno praćenje majstorskih radionica) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija iz Srbije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima.
 6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate (osim za kandidate I i II kategorije takmičenja)
  I rata: iznosi 50 € po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne, aktivne i zaposlene kandidate i grupe. I ratu treba uplatiti u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj:
  325-9500700027491-75
  Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2012. (I rata)
  Korisnik: Udruženje klasičnih gitarista Sbije
  Bulevar kralja Aleksandra 530, Beograd
  Uplatnicu poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 28. februara 2012.

  II rata: pasivni učesnici: 70 €
  aktivni učesnici: 130 €
  zaposleni i grupe: 40 €          
  (+ eventualna doplata za takmičenje i 3 individualna časa).
  * II rata se plaća gotovinski u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate:
  - za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 10. i 11. marta 2012. u kancelariji Guitar Art Festivala (Sava centar, Milentija Popovića 9, delegatska 1, Beograd) od 09:00-18:00
  - ostali: 16. februara 2012. u Continental hotelu) od 09:00-16:00.

  6a) Kotizacija za kandidate I i II kategorije takmičenja – iznos od 30, odnosno 40 € (+ eventualna doplata za tri individualna časa u iznosu od 60€) treba uplatiti u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj:
  325-9500700027491-75
  Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2012. (za takmičenje)
  Korisnik: Udruženje klasičnih gitarista Sbije
  Bulevar kralja Aleksandra 530, Beograd
  Uplatnicu poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 28. februara 2012.
 7. Grupe od 10 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.
 8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 240. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 80, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.
  Prijavljivanje počinje 5. decembra 2011. i prvih 80 kandidata sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.
  U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.
 9. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.
 10. Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj kompleta karata po ceni od 90 evra za sve koncerte i Guitar Art Expo.
 11. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.
 12. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su hoteli i hosteli u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 55 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski/faxom na broj: +381 11 220 6244.
 13. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 16. marta 2012. od 9 do 16 časova u Continental hotelu.
 14. Kontakt za sve sugestije i pitanja:
  tel/fax: +381 11 220 6244 (radnim danom od 10:00-18:00) mob: +381 64 140 75 83,
  e-mail: office@gaf.rs  web: www.gaf.rs
 15. Festival zadržava prava na izmene.