...

KONTAKT

Guitar Art Festival
Udruženje Guitar Art
Sava centar, Milentija Popovića 9,
delegatska 1,
11000 Beograd,
Srbija
T/F   00 381 11 220 62 45
M      00 381 62 86 57 716
e-mail: info@gaf.rs, office@gaf.rs
www.gaf.rs

Osnivač & Generalni Menadžer
Boško Radojković

Organizacija
Udruženje klasičnih gitarista Srbije

Portparol & moderator
Ana Veskov

Marketing i publicitet
Sagor Mešković

Organizatori
Ivana Matijević
Bojana Rnjak

Tamara Bošković
Ljubica Lazić

Organizacija takmičenja
i majstorskih radionica
Vera Bakiš
Vanja Vukčević

Guitar Visual Art
Suna Kažić
Ljubica Lazić

Guitar Art Expo
Relja Turudić
Boris Lemaić

Guitar Art Laureati
Vladimir Kajlović

Foto
El Gvojos

Video
Vladimir Miladinović Piki

Štampa
VIZARTIS

Ton
Zoran Jerković

Prevod i priprema teksta
Vanja Vukčević

Web dizajn
(Y)illit

AD+D
www.HominidStudio.com