prijatelji festivala ulaznice uslovi prijavljivanja prijavni list ponuda smeštaja english

Prijavljivanje

PRIJAVLJIVANJE, PRAVILA, SMEŠTAJ:
(za kandidate iz Srbije):

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 25. januar 2010.

2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

 • 1. čitko popunjen prijavni list
  2. dokaz o uplati I rate kotizacije
  3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša (samo za takmičare)
  4. program (obe etape - samo za takmičare)
  5. dokaz - originalna potvrda o zaposlenju u muzičkoj školi (samo za zaposlene)
  6. dokaz - originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)

3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

 • a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Cvijićeva 60, Beograd, tel: +381 11 2769840), radnim danima od 10 do 17 časova počev od 14. decembra 2010.
  b) poslati e-mailom na adresu: office@gaf.rs
  c) poslati poštom na adresu:  
  Udruženje GUITAR ART
  Bulevar kralja Aleksandra 530
  11 000 Beograd, Srbija

4. Kandidate koji e-mailom ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 276 98 40 ili +381 64 140 75 83.

5. Iznosi kotizacija su sledeći:

 • a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120 evra (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Ponoćni Guitar Art Café klub, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada

  b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 180 evra (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica, Ponoćni Guitar Art Café klub, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada

  c) kotizacija za zvanično ZAPOSLENE KANDIDATE iznosi 90 evra i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za zaposlene u muzičkim školama Srbije (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica,Ponoćni Guitar Art Café klub, izložbe i Dnevna kafa sa...); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi 80 evra (VI kategorija); ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 60 evra

 • d) kotizacija za GRUPE od 10 i više kandidata iz jedne škole ili akademije iznosi 90 evra po osobi (komplet karata za sve koncerte i Guitar Art Expo, pasivno praćenje majstorskih radionica,Ponoćni Guitar Art Café klub, izložbe i Dnevna kafa sa...) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za  redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija iz Srbije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima

6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate:

 • I rata:
  iznosi 50 € po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne, aktivne i zaposlene kandidate i grupe. I ratu treba uplatiti u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj: 325-9500900016777-12
  Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2010. (I rata)
  Korisnik: Udruženje GUITAR ART - Beograd
  Uplatnicu poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 25. januara 2010.

  II rata:
  pasivni učesnici:   70 €
  aktivni učesnici: 130 €
  zaposleni i grupe:40 € 
  (+ eventualna doplata za takmičenje i 3 individualna časa).
  * II rata se plaća gotovinski u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate:
  - za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 4, 5 i 6. februara 2010. u kancelariji Guitar Art Festivala (Cvijićeva 60, Beograd) od 9 do 18 časova
  - ostali: 9. februara 2010. u GAF centru (Kulturni centar Beograda) od 9 do 16 časova.

7. Grupe od 10 i više zaintresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 240. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 80, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.
Prijavljivanje počinje 14. decembra 2009. i prvih 80 kandidata sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.
U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

9. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

10. Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj kompleta karata po ceni od 100 evra za sve koncerte i Guitar Art Expo.

11. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.

12. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su hoteli i hosteli u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 50 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski / faxom na broj: +381 11 2769840.

13. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama biće 9. februara 2010. od 9 do 16 časova u GAF centru (Kulturni centar Beograda).

14. Kontakt za sve sugestije i pitanja:

 • tel/fax: +381 11 276 98 40 (radnim danom od 10 do 17 h)
  mob: +381 64 140 75 83,
  e-mail: office@gaf.rs , web: www.gaf.rs

15. Festival zadržava prava na izmene.