Raspored takmičenja za I, II i kamerne kategorije

Ukoliko ne možete naći svoje ime na spisku ili ste primetili neke nedostatke u rasporedu, molimo da se obratite mailom na adresu gafstudents2024@gmail.com.

Srećno!