Guitar Art Festival (2000-2015) / Premijere srpskih autora

Izdavanje kompakt diska sa delima srpskih kompozitora koja su pisana za gitaru, premijerno izvedenim na „Guitar Art Festivalu“, ima značajnu ulogu u domenu očuvanja savremene domaće muzike komponovane za ovaj instrument. Istovremeno ono u posebnoj dimenziji otkriva svestranost ovog Festivala koji aktivno deluje i u domenu afirmacije srpskog muzičkog stvaralaštva, čime u svet šalje sliku stilske palete stvaralačkih interesovanja naših kompozitora, od kojih su mnogi i sami gitaristi.

Ovo reprezentativno izdanje predstavlja kuriozitet, jer širokoj publici ukazuje na domaću produktivnu i reproduktivnu praksu, a „Guitar Art Festival“ pozicionira kao aktivnog promotera domaće muzičke baštine, koji je namenskim porudžbinama dela inicirao nastanak mnogih značajnih ostvarenja napisanih za instrument kome je i posvećen. U tome je i poseban kvalitet ovog izdanja koje ima za cilj da promoviše gitaru, da ukaže na domaće stvaraoce i da potcrta kulturološku dimenziju „Guitar Art Festivala” koji već više od deceniju i po uspešno mapira Srbiju na svetskoj umetničkoj sceni.

Mr Aleksandra Paladin, muzikolog

Beograd, 
25. maj 2015. godine

 

Tišina

(Dušan Bogdanović)

1. Monolog  | 01.53

2. Pokret  | 00.52

3. Psalm | 02.18

 
Vera Ogrizović & Kamerata Serbika 


 

Koncert za dve gitare i orkestar /

“Concerto di Mare Nostrum” (Vojislav Ivanović)

4.  Tedesco – Allegretto | 07.38

5.  Hadzidakis – Triste e con eleganza | 06.23

6. Rodrigo – Allegro | 08.20


Vojislav Ivanović & Aleksandra Ivanović

 

7. Danza de memorabilia

(Dragana Jovanović) | 06.00

Darko Karajić

 

8. Planet 9


(Nikola Starčević) | 03.44

Trio Balkan Strings

 

9. Medial 1


(Vladimir Tošić) | 04.56


Tatjana Kukoč & Vera Ogrizović

 

10. Canto ridato, for Guitar, Op. 30

(Vlastimir Trajković) | 04.24

András Csáki

 

11. Follow in the Desert -


For guitar and string quartet (Aleksandar Sedlar) | 09.10

Miloš Janjić

 

12. “26”


(Dušan Dimitrijević) | 02.08

Milan Dimitrijević

 

13. So Far So Close


(Dragana Jovanović) | 05.00

Vladan Nedeljkov

 

14. Devil’s breath


(Vladan Nedeljkov) | 07.05

Vladan Nedeljkov

 

15. Morning


(Darko Karajić) | 01.20

 Darko Karajić

 

Sve numere su premijerno izvedene i snimljene uživo na Guitar art festivalima od 2000. do 2015. godine izuzev kompozicija br. 7 i 8 koje su naknadno snimljene.

All the pieces were premiered and recorded live in the occasion of the Guitar Art Festivals from 2000 to 2015, with the exception of the pieces no. 7 and 8 subsequently recorded.

Urednik – Producent / Editor – Producer: Boško Radojković | Guitar Art Festival

Izdavač / Published by:
Guitar Art d.o.o.
Bul. kralja Aleksandra 530, 11000 Beograd, Srbija phone: +381 11 220 6245 | info@gaf.rs | www.gaf.rs

Ton majstor / Sound engeneer: 
Zdravko Maljković, kompozicije / compositions no: 1, 2, 3, 4, 5 & 6 Boris Bunjac, kompozicija / composition no: 
NIkola Starčević, kompozicija / composition no: 8 
Zoran Jerković, kompozicije / compositions no: 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15