ARHIVA

Takmičenje, nagrade

I kategorija: rođeni 2002. i mlađi
Subota, 16. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 - 5 minuta

II kategorija: rođeni 2000. i mlađi
Subota, 16. mart, Muzička škola Vučković
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 4 - 6 minuta

III kategorija: rođeni 1998. i mlađi
I etapa: sreda, 13. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
II etapa: subota, 16. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

IV kategorija: rođeni 1996. i mlađi
I etapa: sreda, 13. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
II etapa: subota, 16. mart , Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta
                                                                                                                                                        
V kategorija: rođeni 1994. i mlađi
I etapa: sreda, 13. mart, Fakultet muzičke umetnosti
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta
II etapa: subota, 16. mart, Atrijum Narodnog muzeja    
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta 

VI kategorija: rođeni 1978. i mlađi
I etapa: sreda, 13. mart, Atrijum Narodnog muzeja       
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
II etapa: subota, 16. mart, Atrijum Narodnog muzeja     

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta

Nagrade

I kategorija
I           100 €, kofer za klasičnu gitaru, Savarez i D'addario poklon paket i nastup na festivalu
GUITAR ART LAUREATI 2014.
II         80 €, Savarez i D'addario poklon paket
III        50 €, Savarez i D'addario poklon paket

II kategorija
I           100 €, Lyra Style poklon paket (u vrednosti od 100€), Savarez i D'addario poklon paket i nastup na festivalu  GUITAR ART LAUREATI 2014.
II         100 €, Savarez  i D'addario poklon paket
III        70 €, Savarez i D'addario poklon paket

III kategorija
I           150 €, Lyra Style poklon paket (u vrednosti od 200€), Savarez I D'addario poklon paket i nastup na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2014.
II         150 €, Savarez i D'addario poklon paket
III        100 €, Savarez i D'addario poklon paket

IV kategorija
I           250 €, gitara – J&D Acoustics, Savarez i D'addario poklon paket i koncert na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2014.
II         250 €, Savarez i D'addario poklon paket
III        150 €, Savarez i D'addario poklon paket

V kategorija
I        gitara ručni rad Zorana Kuvača /BiH/ u vrednosti 2500 €, Savarez i D'addario poklon paket i        koncert na festivalu GUITAR ART LAUREATI 2014.
II         350 €, Savarez i D'addario poklon paket
III        200 €, Savarez i D'addario poklon paket

VI kategorija
I           gitara ručni rad Luis Miguel & Paco Marin /Španija/ u vrednosti 5000 €, Savarez i D'addario poklon paket i koncerti na festivalima: GUITAR ART LAUREATI & GUITAR ART FESTIVAL 2014.
II         700 €, Accord Case, Savarez i D'addario poklon paket
III        500 €, Baljak tuning-machines (model MARE), Savarez i D'addario poklon paket

Napomene

*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata I i II kategorije, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala

* cene učestvovanja na takmičenju:
I kategorija:     30 €
II kategorija:   40 €
III kategorija:  50 €
IV kategorija:  60 €
V kategorija:   70 €
VI kategorija:  80 €

* takmičenje je javno

* tok takmičenja će pratiti i o nagradama odlučiti pet različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale) sastavljena od predavača (učesnika festivala)

* odluke žirija su neopozive

* redosled kandidata odrediće se azbučnim redom i biće objavljen 12. marta 2013. (19:00h) u Kombank Areni (pre koncerta Joaquín Cortés-a na sastanku učesnika i profesora)

* na kraju I etape biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija u Atrijumu Narodnog Muzeja pre početka koncerta

* od 3 do 5 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije prelazi u drugu etapu (finale)

* kandidati sve kompozicije izvode napamet

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata

* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat

* koncert prvonagrađenih učesnika svih kategorija biće održan 17. marta 2013. u Atrijumu Narodnog Muzeja u 17:00h

* gitare (pokloni graditelja), kao i novčane nagrade (izražene u evrima) biće dodeljene nagrađenim takmičarima 17. marta 2013. u Kolarčevoj zadužbini u 20:00h