Prijavni List

Ime
Prezime
Datum rođenja
Kućna adresa
Grad
Država
E-mail
Tel
Muzička škola / Akademija
Razred / Godina
u klasi profesora

Prijavljujem se

za PASIVNOG UČESNIKA Da Ne
za AKTIVNOG UČESNIKA Da Ne
kao ONLINE KANDIDAT Da Ne
kao ČLAN GRUPE Da Ne
za TAKMIČENJE:
  KATEGORIJA
za SMEŠTAJ Da Ne
           
za šest individualnih časova u trajanju od po 40 minuta (izabrati 8 profesora) Da
 

Potvrđujem da sam saglasan sa pravilnikom festivala