Takmičenje - solo gitara

I kategorija: rođeni 2009. i mlađi

Subota, 14. mart, Ruski dom, mala sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 do 5 minuta

 

II kategorija: rođeni 2007. i mlađi

Subota, 14. mart, Ruski dom, mala sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 5 do 7 minuta 

                   

III kategorija: rođeni 2005. i mlađi

I etapa: petak, 13. mart, Ruski dom, mala sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II etapa: subota, 14. mart, Muzička škola Vučković, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

IV kategorija: rođeni 2003. i mlađi

I etapa: petak, 13. mart, Muzička škola Mokranjac, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

II etapa: subota, 14. mart, Muzička škola Vučković, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta   

                                                                                                                                        

V kategorija: rođeni 2001. i mlađi

I etapa: petak, 13. mart, Muzička škola Vučković, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

II etapa: subota, 14. mart, Ruski dom, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

 

VI kategorija: rođeni 1988. i mlađi

I etapa: petak, 13. mart, Ruski dom, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

II etapa: subota, 14. mart, Ruski dom, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 25 minuta

NAGRADE:

I kategorija:

I          100 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         60 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        30 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II kategorija:

I          120 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         70 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        40 €, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV        Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V          Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III kategorija:

I           150€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         100€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        50€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

IV kategorija:

I           200€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         120€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        80€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

V kategorija:

I           300€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

II         200€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        150€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

VI kategorija:

I           1.000€, gitara, ručni rad Alhambra Guitarras (Španija), u vrednosti od 4.000 €, diploma, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i koncert na GUITAR ART FESTIVAL-u 2021.

II         400€, Accord Case, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

III        300€, Savarez, D'Addario, Guitar Art poklon paket i diploma

NAPOMENE:

*samo aktivan, pasivan ili zaposlen učesnik Festivala ima pravo nastupa na takmičenju, osim kandidata I i II kategorije solo gitare, koji ne moraju biti aktivni ili pasivni učesnici Festivala.

* cene učestvovanja na takmičenju:

Solo gitara:

I kategorija:    30 €                                   

II kategorija:  40 €                                    

III kategorija: 50 €                                   

IV kategorija: 60 €                                   

V kategorija:   70 €                                                               

VI kategorija: 80 €

* takmičenje je javno.

* tok takmičenja za sve kategorije će pratiti i o nagradama odlučiti pet različitih žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna žirija za drugu etapu (finale).

* odluke žirija su neopozive.

* redosled kandidata odrediće se izvlačenjem imena takmičara i biće objavljen 12. marta 2020. (16.30) u Kombank dvorani (kancelarija Festivala).

* na kraju I etape, 13. marta u 20.00, u Kombank dvorani (kancelarija Festivala) biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija I etape solo gitare.

* od 4 do 6 kandidata sa bodovne liste iz III, IV, V i VI kategorije prelazi u drugu etapu (finale).

* kandidati sve kompozicije izvode napamet.

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja.

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata.

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata.

* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat.

* gitara (poklon graditelja), novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 15. marta 2020. u atrijumu Narodnog muzeja u 19.00h.

* ocenjivanje žirija svih kategorija će biti transparentno i dostupno kandidatima na uvid kroz razgovor sa članovima žirija.

* Festival zadržava pravo na izmene i sopstveni način ocenjivanja sa kojim su kandidati saglasni.