Pravila / Napomene

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 1. mart 2020.

2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

            1. čitko popunjen prijavni list

            2. dokaz o uplati I rate kotizacije (samo za korisnike majstorskih radionica)

            3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša

             (samo za takmičare)

            4. program (obe etape – samo za takmičare)

            5. dokaz – originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije

             (samo  za grupe od 4 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)

3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd,

tel: +381 11 4016002), radnim danima u periodu 10.00 - 18.00 počev od 27. decembra 2019.

b) poslati email-om na adresu: office@gaf.rs 

c) poslati poštom na adresu:  

    GITAR ART UDRUŽENJE

    Bulevar kralja Aleksandra 530

    11000 Beograd, Srbija

4. Kandidate koji email-om ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 4016002 ili +381 64 1407583.

5. Iznosi kotizacija su sledeći:

            a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 100€ (komplet karata za koncerte klasične gitare 11, 13, 14. i 15. marta u Narodnom muzeju i Kolarčevoj zadužbini, 20% popusta na kupovinu karata za koncerte 10, 11. i 12. marta u Kombank dvorani,  učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra, Guitar Art Midnight Café Club, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30€ do 80€, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 175€ (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za koncerte klasične gitare 11, 13, 14. i 15. marta u Narodnom muzeju i Kolarčevoj zadužbini, 20% popusta na kupovinu karata za koncerte 10, 11. i 12. marta u Kombank dvorani,  učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra, Guitar Art Midnight Café Club, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči, dodatna kotizacija iznosi od 30€ do 80€ evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada; ukoliko kandidat želi još dodatnih individualnih časova, dodatna kotizacija iznosi 25€ po času;

            c) kotizacija za KANDIDATE I i II KATEGORIJE TAKMIČENJA SOLO GITARA (u iznosu od 30€, odnosno 40€) predstavlja isključivo pravo nastupanja na takmičenju; ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 75€;

            d) kotizacija za GRUPE od 4 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:

            - srednje muzičke škole i akademije: 80€  po osobi

            - niže muzičke škole: 50€  po osobi

(komplet karata za koncerte klasične gitare 11, 13, 14. i 15. marta u Narodnom muzeju i Kolarčevoj zadužbini, 20% popusta na kupovinu karata za koncerte 10, 11. i 12. marta u Kombank dvorani,  učešće i nastup u orkestru World Guitar Orchestra, Guitar Art Midnight Café Club, pasivno praćenje majstorskih radionica) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija u Srbiji i zemljama sa prostora bivše Jugoslavije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3/6 individualna časa po već navedenim uslovima.

6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate (osim za kandidate I i II kategorije solo gitare)

I rata: predstavlja ukupnu cenu svih izabranih majstorskih radionica, odnosno 50€ za one kandidate koji ne žele individualne časove sa profesorima.

* Kandidati iz Srbije I ratu treba da uplate u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj: 325-9500700046917-94

Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2020 (I rata)

Korisnik: Gitar Art Udruženje, Bulevar kralja Aleksandra 530, Beograd

Uplatnicu najkasnije poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 1. marta 2020.            

* Kandidate koji se nalaze van teritorije Srbije molimo da se putem mejla office@gaf.rs ili kontakt telefona +381 11 4016002 i +381 64 1407583 informišu o načinu plaćanja I i II rate (vezano za zemlju iz koje dolaze).

* II ratu treba uplatiti gotovinski na info pultu Guitar Art Festivala u Kombank dvorani u Beogradu

prvog dana festivala (10. mart 2020, 09.00–17.00)

pasivni učesnici: 100€ i aktivni učesnici: 175€       

 (+ eventualna doplata za takmičenje i 3/6 individualna časa).

- za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 7. ili 8. marta  2020. u kancelariji Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd, ) 09.00-18.00

- ostali: 10. marta 2020. u u Kombank dvorani Beograda od 09.00-17.00.

* Kotizacija za kandidate I i II kategorije takmičenja solo gitare – iznos od 30, odnosno 40 € (+ eventualna doplata za 3 individualna časa u iznosu od 75€) uplaćuje se od 27. decembra 2019. godine, a najkasnije do 1. marta 2020. godine gotovinski u kancelariji Guitar Art Festivala na adresi Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd (od 12:00 – 20:00 h) ili na račun: 325-9500700046917-94

Svrha: Kotizacija za takmičenje solo gitara (Guitar Art Festival 2020)

Korisnik: Gitar Art Udruženje, Bulevar kralja Aleksandra 530, 11000 Beograd

7. Grupe od 4 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je ograničen.

9.Prijavljivanje počinje 27. decembra 2019. i svi prijavljeni kandidati sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena 3/6 individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.

U prijavi kandidat navodi imena 8 profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje 3/6 profesora za 3/6 individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

10. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

11. Za roditelje i goste Festivala biće dostupan ograničen broj individualnih karata, kompleta karata, kao i pasivnih kotizacija po različitim cenama koje obuhvataju sve koncerte i aktivnosti Festivala.

12. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.

13. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su partnerski hoteli festivala u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 80 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski na broj: +381 11 4016002.

14. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa Festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 10. marta 2020. od 9 do 17 časova u Kombank dvorani (kancelarija Festivala).

15. Kontakt za sve sugestije i pitanja:

 tel: +381 11 401 6002, +381 64 1407583, e-mail: office@gaf.rs  web: www.gaf.rs

16. Festival zadržava prava na izmene.